Wychowanie do życia w rodzinie

Uwaga! Nowy nabór! Oferta aktualna. Edycja 2018/2019. Zapraszamy!

Plan studiów

Materiały w formacie PDF do pobrania w postaci załączników.
W przypadku problemów z pobraniem dokumentu, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz “Zapisz link jako…”.

Program obejmuje m.in.

 • filozoficzne koncepcje człowieka;
 • etykę życia małżeńskiego;
 • psychofizjologię życia seksualnego;
 • zagadnienia medyczno-epidemiologiczne współżycia seksualnego;
 • dysfunkcje rodziny i profilaktykę;
 • ekologię człowieka;
 • etykę życia seksualnego;
 • bioetykę;
 • religijny wymiar małżeństwa;
 • psychologię małżeństwa i rodziny;
 • biomedyczne podstawy prokreacji i diagnozowanie płodności;
 • psychologię prenatalną;
 • metodykę prowadzenia zajęć z zakresu przygotowania do życia w rodzinie i życia seksualnego;
 • warsztaty z psychologii komunikacji;
 • ćwiczenia z dydaktyki metodami aktywizującymi;
 • pracę dyplomową.

Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i warsztatów.

Studia podyplomowe wychowanie do życia w rodzinie plan zajęć