Wychowanie do życia w rodzinie

Uwaga! Nowy nabór! Oferta aktualna. Edycja 2017/2018. Zapraszamy!

Plan studiów

Materiały w formacie PDF do pobrania w postaci załączników.
W przypadku problemów z pobraniem dokumentu, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz “Zapisz link jako…”.

Program obejmuje m.in.

 • filozoficzne koncepcje człowieka;
 • etykę życia małżeńskiego;
 • psychofizjologię życia seksualnego;
 • zagadnienia medyczno-epidemiologiczne współżycia seksualnego;
 • dysfunkcje rodziny i profilaktykę;
 • ekologię człowieka;
 • etykę życia seksualnego;
 • bioetykę;
 • religijny wymiar małżeństwa;
 • psychologię małżeństwa i rodziny;
 • biomedyczne podstawy prokreacji i diagnozowanie płodności;
 • psychologię prenatalną;
 • metodykę prowadzenia zajęć z zakresu przygotowania do życia w rodzinie i życia seksualnego;
 • warsztaty z psychologii komunikacji;
 • ćwiczenia z dydaktyki metodami aktywizującymi;
 • pracę dyplomową.

Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i warsztatów.

Studia podyplomowe wychowanie do życia w rodzinie plan zajęć

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close