Seminaria otwarte


Otwarte Seminaria Naukowe odbędą się w semestrze

letnim 2017/2018 w następujących terminach:
– 7.03 – środa – godz. 15.30
– 18.04 – środa – godz. 15.30
– 16.05 – środa – godz. 15.30
– 20.06 – środa – godz. 15.30

zimowym 2017/2018 w następujących terminach:
25.10 – środa – godz. 15.30
06.12. – środa – godz. 15.30
26.01.2018 – piątek – godz. 15.30.

Ogłoszenia i komunikaty