Seminaria otwarte


Otwarte Seminaria Naukowe odbędą się w semestrze

zimowym 2018/2019 w następujących terminach:
30.10 – wtorek– godz. 15.30
28.11. – środa – godz. 15.30
12.12 – środa– godz. 15.30
30.01.2019 – środa – godz. 15.30.

Ogłoszenia i komunikaty