Duszpasterstwo Pracowników Akademickich

Program spotkań Duszpasterstwa Pracowników Akademickich
w semestrze zimowym 2023/24

 • 2 X o godz. 18.00 w kościele seminaryjno-akademickim – MSZA ŚW. inaugurująca nowy rok akademicki w intencji pracowników i studentów opolskich uczelni; przewodniczy bp prof. dr hab. Jan Kopiec
 • 20 X o godz. 19.00 – I spotkanie w ramach trzeciej edycji INTERDYSCYPLINARNEGO AREOPAGU, tym razem zainspirowanego encykliką papieża Franciszka Fratelli tutti. O braterstwie i przyjaźni społecznej:
  • O niektórych konsekwencjach globalizacji dla relacji międzyludzkich (dr hab. Romuald Derbis, prof. UO – Dyrektor Instytutu Psychologii UO)
  • „Kto jest moim bliźnim?” Psychologiczny portret konstruktywnego altruizmu  (ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO– Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii UO)
 • 10 XI o godz. 19.00 w kościele seminaryjno-akademickim – MSZA ŚW. za zmarłych pracowników opolskich uczelni; przewodniczy bp dr hab. Rudolf Pierskała
 • 24 XI o godz. 19.00 – II spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Areopagu:
  • Więzi i solidarność w kontekście lokalnym i globalnym(prof. dr hab. Anna Barska – Katedra Nauk Socjologicznych UO)
  • Społeczna funkcja własności jako wyzwanie moralne (ks. dr hab. Janusz Podzielny, prof. UO – Zastępca Dziekana Wydziału Teologicznego UO)
  • Po spotkaniu zgłaszanie propozycji dotyczących wspólnego wyjazdu w kwietniu 2024r.
 • 15 XII o godz. 19.00 – III spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Areopagu:
  • Czy możliwe jest braterstwo w ekonomii i w polityce?
   • Spojrzenie ekonomisty (dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO – Prorektor UO)
   • Spojrzenie teologa (ks. prof. dr hab. Konrad Glombik / Wydział Teologiczny UO)
  • Po spotkaniu podjęcie decyzji co do wyjazdu w 2024r.
 • 10 I 2024 o godz. 17.00 – SPOTKANIE OPŁATKOWE

Zapraszam wszystkich zainteresowanych i serdecznie pozdrawiam!

ks. Marcin Worbs
kapelan-duszpasterz pracowników akademickich

DUSZPASTERSTWO PRACOWNIKÓW AKADEMICKICH zostało powołane do życia 15 lipca 2000 r. przez ks. abpa prof. dra hab. Alfonsa Nossola na życzenie uczestników uniwersyteckiej pielgrzymki do Rzymu z okazji Roku Jubileuszowego. W zamierzeniu swym pragnie wyjść naprzeciw potrzebom religijnym pracowników wszystkich opolskich uczelni i przyczynić się do większej integracji opolskiego środowiska akademickiego. Główne inicjatywy Duszpasterstwa to:
 • letnie wyjazdy o charakterze pielgrzymkowym i studyjnym
 • jesienne spotkania dyskusyjne poświęcone zagadnieniom filozoficznym, teologicznym i społecznym
 • styczniowe spotkania opłatkowo-noworoczne
 • Wielkopostne Wykłady Otwarte
 • wspólna modlitwa za żyjących i zmarłych pracowników uczelni opolskich