Duszpasterstwo Pracowników Akademickich

Program spotkań Duszpasterstwa Pracowników Akademickich
w semestrze letnim 2023/24

  • środa, 6 III,  godz. 18.00 (kościół „na górce”) – MSZA ŚW. z okazji jubileuszu 30-lecia Uniwersytetu Opolskiego; przewodniczy bp dr hab. Rudolf Pierskała
  • 20-21 IV – WYJAZD STUDYJNO-PIELGRZYMKOWY do pocysterskich klasztorów i sanktuariów Dolnego Śląska
  • sobota, 25 V, godz. 17.30 (kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Opolu-Grudzicach) – na zakończenie kolejnego roku „duszpastersko-akademickiego” AKADEMICKA MAJÓWKA: nabożeństwo majowe + msza św. niedzielna + kolacja.
    UWAGA! Udział w majówce proszę zgłosić najpóźniej do 10 maja! (mailowo lub tel. 77 / 44 12 805)

W imieniu ks. prof. Konrada Glombika zapraszam również na już trwające WIELKOPOSTNE WYKŁADY OTWARTE, które odbywają się w auli Muzeum Diecezjalnego przy ul. kard. Kominka.

Na czas nowego semestru życzę Bożego błogosławieństwa i serdecznie zapraszam na nasze spotkania!

ks. Marcin Worbs
kapelan-duszpasterz pracowników akademickich

DUSZPASTERSTWO PRACOWNIKÓW AKADEMICKICH zostało powołane do życia 15 lipca 2000 r. przez ks. abpa prof. dra hab. Alfonsa Nossola na życzenie uczestników uniwersyteckiej pielgrzymki do Rzymu z okazji Roku Jubileuszowego. W zamierzeniu swym pragnie wyjść naprzeciw potrzebom religijnym pracowników wszystkich opolskich uczelni i przyczynić się do większej integracji opolskiego środowiska akademickiego. Główne inicjatywy Duszpasterstwa to:
  • letnie wyjazdy o charakterze pielgrzymkowym i studyjnym
  • jesienne spotkania dyskusyjne poświęcone zagadnieniom filozoficznym, teologicznym i społecznym
  • styczniowe spotkania opłatkowo-noworoczne
  • Wielkopostne Wykłady Otwarte
  • wspólna modlitwa za żyjących i zmarłych pracowników uczelni opolskich