Adres do korespondencji

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
ul. Drzymały 1A
45-342 Opole
(wejście od parkingu)

tel. (+48) 77 44 23 768
e-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl

Godziny pracy dziekanatu
poniedziałek, wtorek, czwartek 9.00-13.00
środa (tylko doktoranci) 9.00-13.00
piątek (tylko doktoranci) 13.00-15.00
sobota (tylko studia podyplomowe) po ustaleniu