Zapraszamy na Wirtualny Dzień Otwarty!

Działalność WT


Publikacje WT


Konferencja naukowa


Zmiany w planie dziennym zajęć


Nie odnotowano zmian w dziennym rozkładzie zajęć.

* * *

Partner medialny


Materiały organizacyjne


Rozkłady zajęć

Strona, z której można pobrać aktualne rozkłady zajęć z podziałem na poszczególne kierunki i specjalności.

i

Plany studiów

Obowiązujące plany studiów kierunków uruchomionych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego – udostępnione dla kandydatów oraz studentów.

Organizacja roku

Pracownicy

Wydział Teologiczny UO na mapie Opola