Ukazała się publikacja pt. “Sport w optyce wychowania, ewangelizacji i życia. Scenariusze zajęć dla młodzieży”, współredagowana przez ks. prof. dra hab. Jana Kochela oraz ks. dra hab. Jerzego Kostorza, prof. UO, którą współtworzyło również wielu studentów Wydziału Teologicznego UO. Książka ta została zrealizowana w ramach zadania pt. “Sport jako narzędzie wychowania. Od teorii do praktyki” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej informacji

Relacja prasowa z promocji publikacji