W Wydawnictwie Uniwersytetu Wiedeńskiego “Facultas” ukazała się publikacja współredagowana przez ks. prof. dra hab. Piotra Morcińca pt. “Interdisziplinäre Nachhaltigkeit / Interdisciplinary Sustainability. Anregungen zum Weiterdenken / Stimuli for Further Reflection”. Jest to kolejny 5. tom, powstały w języku angielskim i niemieckim w serii “Bioetyka w dyskusji”, wydany na zlecenie Stowarzyszenia Bioetyków Europy Środkowej (BCE).

Więcej informacji