Duszpasterstwo Pracowników Akademickich

Program spotkań Duszpasterstwa Pracowników Akademickich
w semestrze zimowym 2021/22

 • 4 X o godz. 18.00 w kościele seminaryjno-akademickim – MSZA ŚW. inaugurująca nowy rok akademicki w intencji pracowników i studentów opolskich uczelni; przewodniczy bp dr hab. Andrzej Czaja, Wielki Kanclerz WT UO.
 • 22 X o godz. 19.00 – spotkanie w ramach INTERDYSCYPLINARNEGO AREOPAGU:
  • Co się dzieje w naszym globalnym domu? Refleksje chemiczki wokół I rozdziału ekologicznej encykliki papieża Franciszka „Laudato si’” (prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja)
  • Ewangelia stworzenia. Refleksje biblisty wokół II rozdziału encykliki „Laudato si’” (ks. dr Łukasz Florczyk)
 • 5 XI o godz. 19.00 w kościele seminaryjno-akademickim – MSZA ŚW. za zmarłych pracowników opolskich uczelni
 • 19 XI o godz. 19.00 – spotkanie w ramach INTERDYSCYPLINARNEGO AREOPAGU:  
  • „Roztropny rozwój stworzenia” (LS 124). Refleksje ekonomistki wokół III-V rozdziałów encykliki „Laudato si’” (dr Anna Bruska)
  • „Roztropny rozwój stworzenia” (LS 124). Refleksje socjologa wokół III-V rozdziałów encykliki „Laudato si’” (ks. dr Andrzej Ochman)
 • 10 XII o godz. 19.00 – spotkanie w ramach INTERDYSCYPLINARNEGO AREOPAGU:  
  • Kształtowanie postaw proekologicznych. Refleksje psycholożki wokół VI rozdziału encykliki „Laudato si’” (dr Agnieszka Franczyk)
  • Edukacja i duchowość ekologiczna. Refleksje teologa i pedagoga wokół VI rozdziału encykliki „Laudato si’” (ks. prof. dr hab. Jan Kochel).
 • 12 I 2022 o godz. 17.00 – SPOTKANIE OPŁATKOWE

Wychodząc naprzeciw już wcześniej zgłaszanym propozycjom tematycznym, będziemy w tym semestrze chcieli zgłębiać przesłanie ekologicznej encykliki papieża Franciszka Laudato si’, jeszcze bardziej aktualne i ważne w kontekście pandemii oraz coraz częstszych i coraz bardziej tragicznych w skutkach anomalii pogodowych. Ubogaceni interesującymi doświadczeniami ostatnich spotkań-dwugłosów zamierzamy snuć refleksje wokół encykliki na zasadzie interdyscyplinarnego dialogu, który ma poszerzyć i pogłębić nasze spojrzenie na wybraną problematykę, a także umożliwić lepsze poznanie siebie nawzajem oraz prowadzonych przez nas badań. Dotychczasowe dwugłosy pokazały, że taka forma spotkań jest nie tylko ciekawsza, lecz także przynosi więcej korzyści wszystkim uczestnikom. Stąd zapraszam do jeszcze ściślejszej współpracy właśnie w formie interdyscyplinarnego dialogu. Zaproszenie to kierowane jest do wszystkich pracowników opolskich uczelni, niezależnie od ich światopoglądowych przekonań, przy czym o pełnienie roli referenta w pierwszej kolejności będą proszone osoby uczestniczące w organizowanych spotkaniach. Dla jeszcze wyraźniejszego podkreślenia otwartego charakteru spotkań rezygnujemy z dotychczasowej nazwy „Spotkania dyskusyjne”, zamieniając ją na określenie „Interdyscyplinarny Areopag”.

Drugą „reformą” będzie zmiana miejsca. Z uwagi na dalej obowiązujące ograniczenia epidemiczne i przede wszystkim w trosce o nasze zdrowie spotkania w ramach Interdyscyplinarnego Areopagu będą się odbywały w dużej sali wykładowej (nr 18) na I piętrze budynku Wydziału Teologicznego UO, a nie – jak dotychczas – w małej sali piwnicznej.

Ufając mocno, że w tym semestrze znowu będzie nam dane regularnie się spotykać, pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego!

ks. Marcin Worbs
kapelan-duszpasterz pracowników akademickich

DUSZPASTERSTWO PRACOWNIKÓW AKADEMICKICH zostało powołane do życia 15 lipca 2000 r. przez ks. abpa prof. dra hab. Alfonsa Nossola na życzenie uczestników uniwersyteckiej pielgrzymki do Rzymu z okazji Roku Jubileuszowego. W zamierzeniu swym pragnie wyjść naprzeciw potrzebom religijnym pracowników wszystkich opolskich uczelni i przyczynić się do większej integracji opolskiego środowiska akademickiego. Główne inicjatywy Duszpasterstwa to:
 • letnie wyjazdy o charakterze pielgrzymkowym i studyjnym
 • jesienne spotkania dyskusyjne poświęcone zagadnieniom filozoficznym, teologicznym i społecznym
 • styczniowe spotkania opłatkowo-noworoczne
 • Wielkopostne Wykłady Otwarte
 • wspólna modlitwa za żyjących i zmarłych pracowników uczelni opolskich