Duszpasterstwo Pracowników Akademickich

Program spotkań Duszpasterstwa Pracowników Akademickich
w semestrze zimowym 2022/23

 • 3 X o 18.00 w kościele seminaryjno-akademickim – MSZA ŚW. inaugurująca nowy rok akademicki w intencji pracowników i studentów opolskich uczelni; przewodniczy bp dr hab. Andrzej Czaja – Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UO
 • 21 X o 19.00 – I spotkanie w ramach drugiej edycji Interdyscyplinarnego Areopagu zainspirowanego ekologiczną encykliką papieża Franciszka Laudato si’:
  • Botanik w drodze do Edenu (prof. dr hab. Arkadiusz Nowak / Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO)
  • Eden w religiach pozachrześcijańskich (ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola / Wydział Teologiczny UO)
 • 4 XI o 19.00 w kościele seminaryjno-akademickim – MSZA ŚW. za zmarłych pracowników opolskich uczelni; przewodniczy ks. dr hab. Mateusz Potoczny, prof. UO – Dziekan Wydziału Teologicznego UO
 • 25 XI o godz. 00 – II spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Areopagu:
  • (Nie)oczywiste meandry ewolucji – o roli chemii w komunikacji pomiędzy organizmami (prof. dr hab. Jacek Lipok – Prorektor UO / Wydział Chemii)
  • Grzech pierworodny w kontekście ewolucyjnego obrazu świata (ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO – Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych)
  • Po spotkaniu możliwość zgłaszania propozycji dotyczących ewentualnego wspólnego wyjazdu w kwietniu (i na początku lipca) 2023 r.
 • 9 XII o 19.00 – III spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Areopagu:
  • „Czyńcie sobie ziemię poddaną” – cywilizacyjny postęp ludzkości a jakość gleb (dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO – Prorektor UO / Wydział Przyrodniczo-Techniczny)
  • Problem czy tajemnica? Refleksje Romana Guardiniego o zmieniającym się postrzeganiu natury przez człowieka (ks. prof. dr hab. Marcin Worbs / Wydział Teologiczny UO).
  • Po spotkaniu podjęcie decyzji co do ewentualnego/ych wyjazdu/ów w 2023 r.
 • 11 I 2023 o godz. 17.00 – SPOTKANIE OPŁATKOWE

Życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa i pozdrawiam serdecznie!

ks. Marcin Worbs
kapelan-duszpasterz pracowników akademickich

DUSZPASTERSTWO PRACOWNIKÓW AKADEMICKICH zostało powołane do życia 15 lipca 2000 r. przez ks. abpa prof. dra hab. Alfonsa Nossola na życzenie uczestników uniwersyteckiej pielgrzymki do Rzymu z okazji Roku Jubileuszowego. W zamierzeniu swym pragnie wyjść naprzeciw potrzebom religijnym pracowników wszystkich opolskich uczelni i przyczynić się do większej integracji opolskiego środowiska akademickiego. Główne inicjatywy Duszpasterstwa to:
 • letnie wyjazdy o charakterze pielgrzymkowym i studyjnym
 • jesienne spotkania dyskusyjne poświęcone zagadnieniom filozoficznym, teologicznym i społecznym
 • styczniowe spotkania opłatkowo-noworoczne
 • Wielkopostne Wykłady Otwarte
 • wspólna modlitwa za żyjących i zmarłych pracowników uczelni opolskich