Katolicko-Protestancki Dialog Ekumeniczny. Ekumeniczne drogi pojednania.
Katedra Jean Monnet

Informacje ogólne

Studia Podyplomowe Pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Ekumeniczne drogi pojednania, prowadzone przez Europejską Katedrę Jean Monnet, działającą od 2009 roku na Wydziale Teologicznym UO, są skierowane do osób zainteresowanych dialogiem międzykulturowym, otwartych na relacje ekumeniczne, kreatywnych w pisaniu projektów. Studia te spełniają wymogi studiów podyplomowych doskonalących.

W dotychczasowych edycjach Studium Podyplomowego Pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Ekumeniczne drogi pojednania, podobny tok zajęć skupiony był w następujących płaszczyznach dialogu:

2009-2010: polsko – żydowski
2010-2011: polsko – ukraiński
2011-2012: polsko – rosyjski
2012-2013: słowacko – węgierski
2013-2014: angielsko – irlandzki
2014-2015: polsko – żydowski (nowe wezwania)
2015-2016: polsko – niemiecki (nowe wezwania)