Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2022/2023

Dzień adaptacyjny: 30.09.2022 (piątek)
Inauguracja roku: 04.10.2022 (wtorek)
Święto Uniwersytetu: 10.03.2023 (piątek)
W dniu inauguracji roku akademickiego oraz w dniu Święta Uniwersytetu przewidziane są godziny rektorskie na czas uroczystości.
 
SEMESTR ZIMOWY

Okres zajęć dydaktycznych: 1.10.2022 01.02.2023
Dzień wolny od zajęć: 31.10.2022
Przerwa świąteczna: 24.12.2022-8.01.2023
Sesja egzaminacyjna: 2.02.2023-15.02.2023
Egzamin z języka obcego: 2.02.2023
Zimowa sesja poprawkowa: 16.02.2023-22.02.2023
Egzamin poprawkowy z języka obcego: 16.02.2023
Przerwa międzysemestralna: 23.02.2023-28.02.2023

1.02.2023 (środa) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na piątek.

Do 1.03.2023 – termin na podjęcie wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego.
 
SEMESTR LETNI
Okres zajęć dydaktycznych: 1.03.2023–28.06.2023
Przerwa świąteczna: 6.04.2023–11.04.2023
Dzień wolny od zajęć: 2.05.2023
Dni wolne od zajęć (Piastonalia): 22-23.05.2023
Dzień wolny od zajęć: 9.06.2023
Sesja egzaminacyjna: 29.06.2023–12.07.2023
Egzamin z języka obcego: 29.06.2023
Sesja poprawkowa 1.09.2023–14.09.2023
Egzamin poprawkowy z języka obcego 14.09.2023
 
Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora po uzgodnieniach pomiędzy Samorządami Studentów UO i PO na początku semestru letniego.
 

1.03.2023 (środa) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na wtorek.

28.06.2023 (środa) będą przeprowadzone zajęcia przewidziane na poniedziałek.

Do 30.09.2023 termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2022/2023.

Aktualizacja: 7.03.2023

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Organizacja roku akademickiego – plik pdf

Dzień adaptacyjny: 2730.09.2021 (poniedziałekczwartek)
Inauguracja roku:
05.10.2021 (wtorek)
Święto
Uniwersytetu: 10.03.2022 (czwartek)

Semestr zimowy

01.10.2021 02.02.2022 okres zajęć dydaktycznych
12.11.2021
dzień wolny od zajęć
24.12.2021
07.01.2022 przerwa świąteczna
03.02.2022
16.02.2022 sesja egzaminacyjna, w tym:
03.02.2022
egzamin z języka obcego
17.02.2022
23.02.2022 zimowa sesja poprawkowa
24.02.2022
27.02.2022 przerwa międzysemestralna

01.02.2022
(wtorek) zajęcia będą przeprowadzone według planu przewidzianego na czwartek.
02.02.2022 (środa)
zajęcia będą przeprowadzone według planu przewidzianego na piątek.
Do 28.02.2022
termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego.

W
dniu Inauguracji roku przewidujemy tylko godziny rektorskie.

Semestr letni

28.02.2022 24.06.2022 okres zajęć dydaktycznych
14.04.2022
19.04.2022 przerwa świąteczna
02.05.2022
dzień wolny od zajęć
17.06.2022
dzień wolny od zajęć
25.06.2022
08.07.2022 sesja egzaminacyjna, w tym:
27.06.2022
egzamin z języka obcego
01.09.2022
14.09.2021 sesja poprawkowa, w tym:
01.09.2022
egzamin poprawkowy z języka obcego

Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora po uzgodnieniach
pomiędzy Samorządami Studentów UO i PO na początku semestru letniego.

15.06.2022
(środa) zajęcia będą przeprowadzone według planu przewidzianego na czwartek.
22.06.2022
(środa) zajęcia będą przeprowadzone według planu przewidzianego na piątek.
23 i 24.06.2022
(czwartek i piątek) będą przeprowadzone zajęcia przewidziane na dni tygodnia wolne z powodu Piastonaliów.

15.09.2022
30.09.2022 termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2021/2022.

[Aktualizacja: 27.09.2021]