Organizacja bieżącego roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2019/20

Dzień adaptacyjny: 30.09.2019
Inauguracja roku: 4.10.2019
Święto Uniwersytetu: 10.03.2020

Semestr zimowy

1.10.2019-27.01.2020 – zajęcia dydaktyczne
2.11.2019 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23.12.2019-6.01.2020 – przerwa świąteczna
28.01.2020-10.02.2020 – sesja egzaminacyjna, w tym:
28.01.2020 – egzamin z j. obcego
11-17.02.2020 – sesja poprawkowa
18-28.02.2020 – przerwa międzysemestralna

Semestr letni

1.03.2020-19.06.2020 – zajęcia dydaktyczne
9-14.04.2020 – przerwa świąteczna
12.06.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22.06.2020-5.07.2020 – sesja egzaminacyjna, w tym:
22.06.2020 – egzamin z j. obcego
1-14.09.2020 – sesja poprawkowa, w tym:
1.09.2020 – egzamin z j. obcego

Termin Piastonaliów – do ustalenia (wtorek i środa).