Organizacja bieżącego roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2017/18

Dzień adaptacyjny – przeniesiony na 2.10 na godz. 9.45 – spotkanie dla wszystkich nowych studentów (prodziekan ds. studentów – ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO; Studium Języków Obcych; Biblioteka).

10.10.2017 godz. 18.00 – Msza św. inaugurująca nowy rok akademicki w int. opolskich uczelni w kościele seminaryjnym pw. św. Jadwigi (ul. Drzymały 1)

11.10.2017 godz. 12.00 – Inauguracja roku akademickiego z udziałem min. Jarosław Gowina (aula seminaryjna) – zaproszeni są wszyscy studenci, przede wszystkim pierwszoroczni

SEMESTR ZIMOWY

2.10.2017–24.01.2018
23.12.2017–2.01.2018
25.01.2018–7.02.2018
8.02.2018–11.02.2018
12.02.2018–24.02.2018
9.03.2018
10.03.2018

zajęcia dydaktyczne
przerwa świąteczna
sesja egzaminacyjna
przerwa międzysemestralna
sesja poprawkowa
Msza św. z okazji Święta Uniwersytetu w kościele MB Bolesnej
Święto Uniwersytetu

SEMESTR LETNI

12.02.2018–13.06.2018
29.03.2018–3.04.2018
11.04.2018
17.04.2018
30.04.2018–4.05.2018
9.05.2018
10.05.2018
21-26.05.2018
30.05 (środa)
1.06.2018
11.06 (poniedziałek)
12.06 (wtorek)
13.06 (środa)
14.06.2018–27.06.2018
27.06.2018

zajęcia dydaktyczne
przerwa świąteczna
posiedzenie Rady Wydziału godz. 15.00
Msza św. wydziałowa godz. 12.30
dni wolne od zajęć dydaktycznych
czwartek, pielgrzymka wydziałowa do Kamienia Śląskiego
„Piastonalia” (II tydzień wykładowy)
zajęcia z czwartku I tygodnia
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
zajęcia z czwartku
zajęcia z piątku
zajęcia z czwartku
zajęcia z piątku
sesja egzaminacyjna
posiedzenie Rady Wydziału godz. 15.00

POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU

4.10.2017
8.11.2017
6.12.2017
10.01.2018 – po RW opłatek akademicki
7.03.2018
11.04.2018
9.05.2018
27.06.2018