Organizacja bieżącego roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Dzień adaptacyjny: 30.09.2019
Inauguracja roku: 4.10.2019
Święto Uniwersytetu: 10.03.2020

Semestr zimowy

1.10.2019-27.01.2020 – zajęcia dydaktyczne
2.11.2019 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.11.2019 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23.12.2019–6.01.2020 – przerwa świąteczna
8.01.2020, godz. 17.00 – opłatek akademicki
28.01.2020-10.02.2020 – sesja egzaminacyjna, w tym:
28.01.2020 – egzamin z j. obcego (na WTUO dzień wolny od egzaminów i zaliczeń)
11-17.02.2020 – sesja poprawkowa
18-28.02.2020 – przerwa międzysemestralna
Do 2.03.2020 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego

Semestr letni

1.03.2020-19.06.2020 – zajęcia dydaktyczne
9.03.2020, godz. 18.00 – Msza św. z okazji Święta Uniwersytetu w kościele pw. MB Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu
9-14.04.2020 – przerwa świąteczna
1.05.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12.06.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22.06.2020–5.07.2020 – sesja egzaminacyjna, w tym:
22.06.2020 – egzamin z j. obcego (na WTUO dzień wolny od egzaminów i zaliczeń)
1-14.09.2020 – sesja poprawkowa, w tym:
1.09.2020 – egzamin z j. obcego

Termin Piastonaliów – do ustalenia (wtorek i środa).

15–30.09.2020 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2019/2020.

Msze św. wydziałowe przygotowywane przez studentów – godz. 12.30 w kościele seminaryjno-akademickim:
5.11.2019 – za zmarłych studentów, absolwentów i pracowników WT (V Teo, III TiKŚ lic.)
10.12.2019 – Msza św. adwentowa (IV Teo, II TiKŚ lic.)
14.01.2020 – Msza św. kolędowa (III Teo, I TiKŚ lic.)
3.03.2020 – Msza św. wielkopostna ((II Teo, NoR lic.)
21.04.2020 – Msza św. wielkanocna (I Teo, NoR mgr)
1.06.2020 – pielgrzymka wydziałowa: Dylaki nad Jeziorem Turawskim (ostatnie roczniki mgr i lic.)

[Aktualizacja: 5.03.2020]