Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Organizacja roku akademickiego – plik pdf

Dzień adaptacyjny: 2730.09.2021 (poniedziałekczwartek)
Inauguracja roku:
05.10.2021 (wtorek)
Święto
Uniwersytetu: 10.03.2022 (czwartek)

Semestr zimowy

01.10.2021 02.02.2022 okres zajęć dydaktycznych
12.11.2021
dzień wolny od zajęć
24.12.2021
07.01.2022 przerwa świąteczna
03.02.2022
16.02.2022 sesja egzaminacyjna, w tym:
03.02.2022
egzamin z języka obcego
17.02.2022
23.02.2022 zimowa sesja poprawkowa
24.02.2022
27.02.2022 przerwa międzysemestralna

01.02.2022
(wtorek) zajęcia będą przeprowadzone według planu przewidzianego na czwartek.
02.02.2022 (środa)
zajęcia będą przeprowadzone według planu przewidzianego na piątek.
Do 28.02.2022
termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego.

W
dniu Inauguracji roku przewidujemy tylko godziny rektorskie.

Semestr letni

28.02.2022 24.06.2022 okres zajęć dydaktycznych
14.04.2022
19.04.2022 przerwa świąteczna
02.05.2022
dzień wolny od zajęć
17.06.2022
dzień wolny od zajęć
25.06.2022
08.07.2022 sesja egzaminacyjna, w tym:
27.06.2022
egzamin z języka obcego
01.09.2022
14.09.2021 sesja poprawkowa, w tym:
01.09.2022
egzamin poprawkowy z języka obcego

Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora po uzgodnieniach
pomiędzy Samorządami Studentów UO i PO na początku semestru letniego.

15.06.2022
(środa) zajęcia będą przeprowadzone według planu przewidzianego na czwartek.
22.06.2022
(środa) zajęcia będą przeprowadzone według planu przewidzianego na piątek.
23 i 24.06.2022
(czwartek i piątek) będą przeprowadzone zajęcia przewidziane na dni tygodnia wolne z powodu Piastonaliów.

15.09.2022
30.09.2022 termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2021/2022.

[Aktualizacja: 27.09.2021]