Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Dzień adaptacyjny: 30.09.2019
Inauguracja roku: 4.10.2019
Święto Uniwersytetu: 10.03.2020

Semestr zimowy

1.10.2019-27.01.2020 – zajęcia dydaktyczne
2.11.2019 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.11.2019 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23.12.2019–6.01.2020 – przerwa świąteczna
8.01.2020, godz. 17.00 – opłatek akademicki
28.01.2020-10.02.2020 – sesja egzaminacyjna, w tym:
28.01.2020 – egzamin z j. obcego (na WTUO dzień wolny od egzaminów i zaliczeń)
11-17.02.2020 – sesja poprawkowa
18-28.02.2020 – przerwa międzysemestralna
Do 2.03.2020 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego

Semestr letni

1.03.2020-30.09.2020 – zajęcia dydaktyczne
9.03.2020, godz. 18.00 – Msza św. z okazji Święta Uniwersytetu w kościele pw. MB Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu
9-14.04.2020 – przerwa świąteczna
1.05.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12.06.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22.06.2020–31.07.2020 – sesja egzaminacyjna, w tym:
22-23.06.2020 – egzamin z j. obcego (na WTUO dzień wolny od egzaminów i zaliczeń)
1-31.08.2020 – przerwa wakacyjna
1-30.09.2020 – sesja poprawkowa, w tym:
1-2.09.2020 – egzamin z j. obcego

30.09.2020–15.10.2020 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2019/2020.

Msze św. wydziałowe przygotowywane przez studentów – godz. 12.30 w kościele seminaryjno-akademickim:
5.11.2019 – za zmarłych studentów, absolwentów i pracowników WT (V Teo, III TiKŚ lic.)
10.12.2019 – Msza św. adwentowa (IV Teo, II TiKŚ lic.)
14.01.2020 – Msza św. kolędowa (III Teo, I TiKŚ lic.)
3.03.2020 – Msza św. wielkopostna ((II Teo, NoR lic.)
21.04.2020 – Msza św. wielkanocna (I Teo, NoR mgr)
1.06.2020 – pielgrzymka wydziałowa: Dylaki nad Jeziorem Turawskim (ostatnie roczniki mgr i lic.)

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Dzień adaptacyjny: 28.09.–2.10.2020
Inauguracja roku: 06.10.2020
Święto Uniwersytetu: 10.03.2021

Semestr zimowy

1.10.2020 – 2.02.2021 okres zajęć dydaktycznych
2.11.2020 – dzień wolny od zajęć
24.12.2020 – 8.01.2021 przerwa świąteczna
3–16.02.2021 sesja egzaminacyjna, w tym:
3.02.2021 – egzamin z języka obcego
17–23.02.2021 egzaminacyjna sesja poprawkowa
24–28.02.2021 przerwa międzysemestralna
W dniu Inauguracji oraz w Święto Uniwersytetu przewidujemy tylko godziny rektorskie.
2.02.2021 (wtorek) – zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego na środę.
Do 1.03.2021 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego.

Semestr letni

1.03.2021 – 24.06.2021 okres zajęć dydaktycznych
1–06.04.2021 – przerwa świąteczna
4.06.2021 – dzień wolny od zajęć
25.06.2021 – 08.07.2021 sesja egzaminacyjna, w tym:
25.06.2021 – egzamin z języka obcego
1–14.09.2021 egzaminacyjna sesja poprawkowa, w tym:
1.09.2021 – egzamin poprawkowy z języka obcego
Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora po uzgodnieniach pomiędzy Samorządami Studentów UO i PO na początku semestru letniego.
16.06.2021 (środa) zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego na czwartek.
22.06.2021 (wtorek) – zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego przewidziane na piątek.
23 i 24.06.2021 będą przeprowadzone zajęcia przewidziane na dni tygodnia, które będą wolne z powodu Piastonaliów.
15–30.09.2021 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2020/2021.

[Aktualizacja: 22.09.2020]