Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Organizacja roku 2020-2021

Dzień adaptacyjny: 28.09.–2.10.2020
Inauguracja roku: 06.10.2020
Święto Uniwersytetu: 10.03.2021

Semestr zimowy

1.10.2020 – 2.02.2021 okres zajęć dydaktycznych
2.11.2020 – dzień wolny od zajęć
24.12.2020 – 8.01.2021 przerwa świąteczna
3–16.02.2021 sesja egzaminacyjna, w tym:
3.02.2021 – egzamin z języka obcego
17–23.02.2021 egzaminacyjna sesja poprawkowa
24–28.02.2021 przerwa międzysemestralna
W dniu Inauguracji oraz w Święto Uniwersytetu przewidujemy tylko godziny rektorskie.
2.02.2021 (wtorek) – zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego na środę.
Do 1.03.2021 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego.

Semestr letni

1.03.2021 – 24.06.2021 okres zajęć dydaktycznych
1–06.04.2021 – przerwa świąteczna
4.06.2021 – dzień wolny od zajęć
23.06.2021 – 08.07.2021 sesja egzaminacyjna, w tym:
23.06.2021 – egzamin z języka obcego
1–14.09.2021 egzaminacyjna sesja poprawkowa, w tym:
1.09.2021 – egzamin poprawkowy z języka obcego
16.06.2021 (środa) zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego na czwartek pierwszego tygodnia.
22.06.2021 (wtorek) – zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego na piątek pierwszego tygodnia.
15–30.09.2021 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2020/2021.

[Aktualizacja: 22.09.2020]