Organizacja bieżącego roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2018/19

Semestr zimowy

1.10.2018-29.01.2019 – zajęcia dydaktyczne
2.11.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24.12.2018-6.01.2019 – przerwa świąteczna
28.01.2019 r. (poniedziałek) zajęcia z czwartku
29.01.2019 r. (wtorek) zajęcia z piątku
30.01.2019 – egzamin z języka obcego
30.01.2019-12.02.2019 – sesja egzaminacyjna
13-17.02.2019 – przerwa międzysemestralna
18.02.2019-1.03.2019 – sesja poprawkowa

Semestr letni

18.02.2019-14.06.2019 – zajęcia dydaktyczne
11.03.2018 (poniedziałek) – godz. 18.00 Msza św. z okazji Święta Uniwersytetu w kościele MB Bolesnej
13.03.2018 (środa) – Święto Uniwersytetu 25. rocznica utworzenia!
18-23.04.2019 – przerwa świąteczna
2.05.2019 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
29.04.2019 r. (poniedziałek) zajęcia ze środy
17.06.2019 – egzamin z języka obcego
17.06.2019-28.06.2019 – sesja egzaminacyjna
2-13.09.2019 – sesja poprawkowa

Termin Piastonaliów – do ustalenia (wtorek i środa).

Posiedzenia Rady Wydziału Teologicznego UO (godz. 15.00):
17.10.2018
21.11.2018
9.01.2019 – po posiedzeniu opłatek akademicki o godz. 17.00
20.02.2019
20.03.2019
30.04.2019
26.06.2019

 

Msze św. wydziałowe przygotowane przez studentów – godz. 12.30 w kościele seminaryjnym:

6.11.2018– za zmarłych studentów, absolwentów i pracowników (V Teo, II mgr, III lic)
11.12.2018 – adwentowa (IV Teo, II lic)
8.01.2019 – kolędowa (III Teo, I lic)
26.03.2019 – wielkopostna (II Teo, II lic)
7.05.2019 – wielkanocna (I Teo, I lic)
4.06.2019 – pielgrzymka do Winowa lub Kamienia Śląskiego (ostatnie roczniki mgr i lic)

Studentów wszystkich kierunków zapraszamy do udziału w spotkaniach D.A. Resurrexit!