Organizacja bieżącego roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2017/18

Dzień adaptacyjny – przeniesiony na 2.10 na godz. 9.45 – spotkanie dla wszystkich nowych studentów (prodziekan ds. studentów – ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO; Studium Języków Obcych; Biblioteka).

10.10.2017 godz. 18.00 – Msza św. inaugurująca nowy rok akademicki w int. opolskich uczelni w kościele seminaryjnym pw. św. Jadwigi (ul. Drzymały 1)

11.10.2017 godz. 12.00 – Inauguracja roku akademickiego z udziałem min. Jarosław Gowina (aula seminaryjna) – zaproszeni są wszyscy studenci, przede wszystkim pierwszoroczni

SEMESTR ZIMOWY

2.10.2017–24.01.2018
23.12.2017–2.01.2018
25.01.2018–7.02.2018
8.02.2018–11.02.2018
12.02.2018–24.02.2018
9.03.2018
10.03.2018

zajęcia dydaktyczne
przerwa świąteczna
sesja egzaminacyjna
przerwa międzysemestralna
sesja poprawkowa
Msza św. z okazji Święta Uniwersytetu w kościele MB Bolesnej
Święto Uniwersytetu

SEMESTR LETNI

12.02.2018–13.06.2018
29.03.2018–3.04.2018
30.04.2018–4.05.2018
1.06.2018
14.06.2018–27.06.2018
30.05 (środa)
11.06 (poniedziałek)
12.06 (wtorek)
13.06 (środa)

zajęcia dydaktyczne
przerwa świąteczna
dni wolne od zajęć dydaktycznych
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
sesja egzaminacyjna
zajęcia z czwartku
zajęcia z piątku
zajęcia z czwartku
zajęcia z piątku

POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU

4.10.2017
8.11.2017
6.12.2017
10.01.2018 – po RW opłatek akademicki
7.03.2018
11.04.2018
9.05.2018
27.06.2018