Aktualności

[Aktualizacja] Rejestracja na przedmioty fakultatywne WT w sem. zimowym 2021/2022

Szanowni Studenci Wydziału Teologicznego UO, informujemy, że niebawem ruszy II tura rejestracji na przedmioty fakultatywne na I semestr (zimowy) roku akademickiego 2021/2022: II tura: 16.06.2021 (godz. 8:00) do 18.06.2021 (godz. 23:59) Studentów prosimy o sprawdzenie w planach studiów poszczególnych kierunków, ile fakultetów (punktów ECTS) trzeba zrealizować w danym semestrze. Lista proponowanych fakultetów, które będą dostępne w II turze, znajduje się poniżej: II tura - zestawienie w pliku PDF

więcej →

Zmiany w organizacji roku akademickiego

Szanowni Państwo, przypominamy o ważnych zmianach w organizacji roku akademickiego w najbliższych dniach: w środę (16.06) odbywają się zajęcia przewidziane na czwartek pierwszego tygodnia, we wtorek (22.06) odbywają się zajęcia przewidziane na piątek pierwszego tygodnia.

więcej →

Rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane

Drodzy Studenci Wydziału Teologicznego, przypominamy o konieczności zapisów na kursy zmienne ogólnouczelniane, które będą realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. I tura rejestracji rozpocznie się we wtorek 1 czerwca 2021 r. i potrwa do 7 czerwca br. Przypominamy, że studenci realizują kurs zmienny ogólnouczelniany z dyscypliny niebędącej główną dyscypliną danego kierunku studiów, tzn. w przypadku teologii, teologii kanonicznej lub turystyki i kultury śródziemnomorskiej nie może to być kurs z nauk teologicznych. Poza tym student ma obowiązek weryfikacji harmonogramu studiów pod kątem kategorii (humanistyczne, społeczne, ogólne, język obcy nowożytny), z której w danym semestrze powinien wybrać kurs zmienny ogólnouczelniany. Więcej informacji: https://uni.opole.pl/page/4229/rejestracja-na-kursy-zmienne-ogolnouczelniane Aktualna oferta kursów zmiennych ogólnouczelnianych na Wydziale Teologicznym: Propozycje KZO WTUO na 2021/2022 - plik pdf

więcej →

Informacja o publicznej e-obronie rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Sonki

Komisja Doktorska zawiadamia o publicznej e-obronie rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Sonki pt. „Możliwości wychowawcze Szkolnych Kół Caritas. Studium katechetyczno-pastoralne”. Odbędzie się ona 25 marca 2021 r. o godz. 11:30 w trybie zdalnym przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (45-342 Opole, ul. Drzymały 1a). Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na http://awanse.uni.opole.pl/. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o przesłanie wiadomości na adres: W odpowiedzi zostaną podane szczegółowe informacje (link, hasło, kod dostępu itp.) umożliwiające udział w wideokonferencji.  

więcej →

Śp. bp dr Gerard Kusz (1939-2021)

W poniedziałek, 15 marca 2021r., zmarł ks. bp dr Gerard Kusz, biskup pomocniczy diecezji gliwickiej i wieloletni wykładowca Wydziału Teologicznego w Opolu.Zmarłego Księdza Biskupa polecajmy Miłosierdziu Bożemu!Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen!***List kondolencyjny WT UO /Bp Gerard Kusz/***Program ceremonii pogrzebowych:- W piątek, 19 marca o godz. 19.00 eksporta i Msza św. w katedrze Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach.- W sobotę, 20 marca o 11.00 – Msza święta w katedrze Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza.- W godzinach popołudniowych (szczegóły zostaną podane) msza św. w parafii św. Anny w Dziergowicach (rodzinna parafia biskupa Kusza), a następnie złożenie ciała na miejscowym cmentarzu.   Ks. bp dr Gerard Kusz urodził się 23 października 1939 roku w Dziergowicach. Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnych Dziergowicach. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie rozpoczął w 1957 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 roku w Opolu. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach i Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. W latach 1973-1974 pełnił funkcję prefekta w WSD Śląska Opolskiego w...

więcej →

Erasmus - rekrutacja

Nowa rekrutacja studentów na studia oraz praktyki 2021/2022 w ramach Programu Erasmus+

Drodzy Studenci! Rusza nowa rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w roku akademickim 2021/2022 w ramach Programu Erasmus+. Rekrutacja trwa od 15.03.2021 do 28.03.2021. Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem wypełnij wniosek wyjazdowy i prześlij go swojemu Koordynatorowi Erasmus+. Wszelkie dodatkowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl Studia w ramach Programu Erasmus+ to niepowtarzalna możliwość zdobycia doświadczenia, nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów, poznania nowych kultur oraz podniesienia kwalifikacji. Z Programem Erasmus+ możesz odbyć również praktyki studenckie m.in.: jako obowiązkowe praktyki w toku studiów, dodatkowe praktyki pozwalające zdobyć nowe doświadczenia, lub absolwenckie po zakończeniu studiów! (Lista uczelni oraz lista koordynatorów Erasmus+ na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl) Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER, więc jeżeli pobierasz stypendium socjalne lub specjalne możesz starać się o wyższy grant na wyjazd! W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorami wydziałowymi oraz z naszym Biurem (erasmus@uni.opole.pl, tel. 77 452 7353). Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do rekrutacji! Zespół Erasmus+

więcej →

Śp. o. prof. Hugolin Langkammer OFM (1930-2021)

W czwartek, 28 stycznia 2021 r., w wieku 90 lat zmarł o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM,wieloletni wykładowca na KUL oraz przyjaciel, współzałożyciel oraz wykładowca naszego Wydziału Teologicznego.Polecajmy Zmarłego Bożemu Miłosierdziu:Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen! List kondolencyjny Dziekana WT UO Wrocławski Gości Niedzielny przybliżył postać o. Hugolina Langkammera w poniższej notce:Hugolin Helmut Langkammer OFM urodził się 19 grudnia 1930 w Bytomiu-Bobrku na Górnym Śląsku. W roku 1950 rozpoczął życie franciszkańskie w nowicjacie Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych w Borkach Wielkich. Święcenia prezbiteratu przyjął dnia 18 grudnia 1955 r. w Częstochowie. Odbył studia specjalistyczne z zakresu biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Jerozolimie i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych. Od 1967 roku pracował na Wydziale Teologicznym KUL zdobywając kolejne stopnie i tytuły naukowe: w 1969 r. habilitację, w 1975 profesora nadzwyczajnego KUL, a w 1982 profesora zwyczajnego. Pełnił funkcję prodziekana (1975-1985) i dziekana (1987-1993) Wydziału Teologicznego KUL. Był Prezesem Polskich Biblistów (1976-1988). Napisał ponad 100 książek o tematyce biblijnej, a także ponad 500 rozpraw i artykułów naukowych. Przetłumaczył i opatrzył komentarzem naukowym wiele ksiąg Pisma Świętego. Wypromował 55 doktorów...

więcej →

Śp. ks. dr Krzysztof Pagór (1950-2020)

W piątek, 18.12.2020 r., zmarł ks. Krzysztof Pagór (70 l.) proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich. Urodził się 14 IV 1950 r. w Zabrzu w rodzinie Leona i Olgi zd. Zielosko. Szkołę podstawową ukończył w 1964 r. w rodzinnym mieście i kontynuował naukę w Technikum Budowlanym w Zabrzu. W 1964 r. zmarł jego ojciec. Szkołę średnią ukończył w 1970 r. i bezpośrednio po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 V 1976 r. w katedrze opolskiej z rąk bp. Wacława Wyciska. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii  Świętej Rodziny Zawadzkiem (1976-1979), a  następnie w parafii Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie (1979-1980). W latach 1980-1983 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie filozofii. Od 1983 do 1986 r. był proboszczem parafii św. Jadwigi w Skoroszycach. Równocześnie był wykładowcą filozofii w Diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu (1984-1994) oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie (1986-1994), a po utworzeniu w 1994 r. Uniwersytetu Opolskiego został nauczycielem akademickim tej uczelni. W 2004 r. zakończył działalność dydaktyczną i został kapelanem sióstr norbertanek w Czarnowąsach. W 2012 r. został mianowany proboszczem parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich. Zmarł 18 XII 2020 r. Eksportacja odbędzie się...

więcej →

Rejestracja na kursy ogólnouczelniane w sem. letnim

W piątek 4 grudnia 2020 r. rusza I tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.  Kursy, podobnie jak w poprzedniej rejestracji, zostały podzielone na trzy grupy: społeczne, humanistyczne i ogólne. Dodatkowo wyodrębniono kursy prowadzone w językach obcych. Studenci wielu kierunków w danym semestrze muszą wybrać kurs z konkretnej grupy kursów. Przed rejestracją warto zatem rozeznać się w swoim harmonogramie studiów, z której grupy należy wybrać kurs. Ważne, aby każdy student przed rejestracją na swoim koncie na stronie usosweb.uni.opole.pl sprawdził, czy ma dostęp do rejestracji, tak, by mógł swobodnie wybrać kurs, który go interesuje. Zapisy na zajęcia odbędą się w dwóch terminach: I tura zapisów – 4-10 grudnia 2020 r. II tura zapisów – 1-7 marca 2021 r. Przypominamy, że wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, chyba że student, na pisemny wiosek, uzyskał zgodę właściwego dziekana. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz kontakt do osób odpowiedzialnych za kursy zmienne ogólnouczelniane w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu Opolskiego można znaleźć tutaj Zestawienie kursów oferowanych przez Wydział Teologiczny: Zestawienie w pliku PDF

więcej →

Śp. ks. dr Zygmunt Nabzdyk (1930-2020)

W niedzielę (22 listopada 2020 r.) zmarł ks. dr Zygmunt Nabzdyk, wieloletni wykładowca teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym oraz na Wydziale Teologicznym UO. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 28 listopada 2020 r. o godz. 13:00 w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Prudniku. *** Polecajmy Zmarłego Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen! Śp. ks. Zygmunt Nabzdyk urodził się 10 VIII 1930 r. w Bielszowicach pow. Katowice w rodzinie Stanisława i Walerii zd. Augustyn. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową. Po powrocie ojca z obozu koncentracyjnego wraz z całą rodziną przeprowadził się do Otmętu i kontynuował naukę w prywatnej szkole średniej w Krapkowicach. Po zakończeniu wojny w 1945 r. kontynuował edukację najpierw w Państwowym Gimnazjum w Nowej Wsi pow. Katowice, a od sierpnia 1945 r. w Prudniku, gdzie zamieszkał z całą rodziną. Egzamin dojrzałości złożył w prudnickim Liceum Ogólnokształcącym w 1949 r. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Opolu-Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 VI 1954 r. w katedrze opolskiej z rąk ordynariusza częstochowskiego Zdzisława Golińskiego. Jako neoprezbiter został wikariuszem w parafii św. Barbary w Bytomiu (1954–1957). Następnie został mianowany prefektem w...

więcej →

Konferencja “Stories in Religious Education”

Zapraszamy do uczestnictwa on-line w konferencji “Stories in Religious Education” w dniu 18-11-2020. Jest to międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona różnym formom i metodom wychowania etycznego oraz religijnego, zorganizowana przez Wydział Teologiczny UO we współpracy z Wyższą Szkołą Teologiczną w Pecs (Węgry). Rejestracja uczestnictwa: wysłanie zgłoszenia na adres: rektorititkarsag@pphf.hu (najpóźniej do dnia 18-11-2020).Udział: poprzez aplikację Zoom. Szczegółowy program zamieszczony jest na plakacie. Plakat konferencji

więcej →

Śp. ks. dr Herbert Simon (1943-2020)

W dniu 3 listopada 2020 r. zmarł nagle były wykładowca homiletyki WT UO ks. dr Herbert Simon. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w rodzinnej parafii Księdza Doktora: Eksportacja – w poniedziałek 9 listopada 2020 r. o godz. 18:00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Bogacicy; Pogrzeb – we wtorek 10 listopada 2020 r. o godz. 11:00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Bogacicy. Polecajmy Zmarłego Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen! *** Śp. ks. dr Herbert Simon urodził się 26 XII 1943 r. w Bogacicy w rodzinie Romualda i Łucji zd. Siniawa. Wkrótce stracił ojca, który zginął podczas wojny. Szkołę podstawową ukończył w 1957 r. rodzinnej miejscowości i kontynuował naukę w Technikum Budowlanym w Opolu, gdzie w 1962 r. złożył egzamin dojrzałości. Bezpośrednio po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 VI 1968 r. w katedrze opolskiej z rąk bp. Franciszka Jopa. Po święceniach został wikariuszem najpierw w parafii Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy (1968-1971), a następnie w katedrze opolskiej (1971-1974). W 1974 r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu homiletyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zwieńczył doktoratem uzyskanym na podstawie pracy „Egzegetyczno-antropologiczna koncepcja przepowiadania w teorii i...

więcej →

Pamiętamy o tych, którzy odeszli…

W tym szczególnym dniu zadumy i nadziei pamiętamy w modlitwie o  zmarłych wykładowcach Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego (KUL) w Opolu orazWydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. śp. ks. mitrat dr Krzysztof Alojzy Staniecki(1934-2003)teologia dogmatyczna śp. ks. prał. dr Gerard Strzeduła(1940-2005)teologia dogmatyczna śp. ks. prof. dr hab. Józef Król(1945-2011)psychologia śp. ks. dr Bernard Polok(1956-2012)teologia biblijna śp. ks. dr Ryszard Kijowski(1931-2013)filozofia śp. ks. prof. dr hab. Bronisław Wenanty Zubert(1935-2015)prawo kanoniczne śp. ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol(1931-2017)teologia moralna śp. ks. prof. dr hab. Józef Herbut(1933-2018)filozofia śp. ks. dr Bernard Jurczyk(1956-2018)teologia moralna śp. ks. prof. dr hab. Radosław ChałupniakDziekan WT UO(1967-2020)katechetyka śp. ks. dr hab. Zdzisław Małecki(1939-2020)teologia biblijna  

więcej →

Msza św. za zmarłych wykładowców, pracowników i studentów WT UO

Wieloletnią tradycją naszego Wydziału była Msza św. sprawowana w pierwszych dniach listopada, ofiarowana za zmarłych Profesorów, Wykładowców, Pracowników i Studentów WT UO. W tym roku zaplanowana ona została na wtorek, 3 listopada. W ten dzień chcieliśmy w szczególny sposób wspomnieć zmarłego w czerwcu ks. prof. Radosława Chałupniaka, dziekana WT UO. Niestety, ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, podjąłem decyzję o przeniesieniu terminu Mszy św. na późniejszy i nieco spokojniejszy okres. Zaś w nadchodzących dniach proszę Was wszystkich, abyśmy naszych Drogich Zmarłych włączyli do modlitw prywatnych. ks. Mateusz Rafał PotocznyDziekan WTUO

więcej →

Praktyczne wskazówki ws. MS Teams

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną od 26 października 2020 r. do odwołania zajęcia na Wydziale Teologicznym UO odbywają się zdalnie za pomocą platformy Microsoft Teams. Przydatne informacje Poniżej zamieszczamy kilka przydatnych informacji dotyczących zdalnego nauczania: aplikację MS Teams należy pobrać ze strony producenta (kliknij tutaj) można korzystać z MS Teams w przeglądarce internetowej (najlepiej Microsoft Edge) bez konieczności instalacji oprogramowania zajęcia odbywają się zgodnie z planem dostępnym na stronie WT UO (kliknij tutaj) instrukcja logowania do aplikacji MS Teams dla studentów (kliknij tutaj) instrukcja logowania do aplikacji MS Teams dla wykładowców (kliknij tutaj) instrukcja tworzenia zajęć w MS Teams dla wykładowców (kliknij tutaj) pozostałe instrukcje do aplikacji MS Teams (kliknij tutaj) Dobre praktyki Zwracamy również uwagę na pewne dobre praktyki związane z użytkowaniem aplikacji MS Teams przez studentów: gdy dołączamy do spotkania online, należy wyłączyć kamerę oraz mikrofon; włączona kamera powoduje dodatkowe obciążenie łącza, co przekłada się na jakość transmisji; wyłączamy mikrofon, aby dźwięki z naszego otoczenia nie zakłócały wykładu prowadzącemu; pytanie w trakcie wykładu zadajemy wyłącznie, pisząc poprzez czat lub poprzez „podniesienie ręki”; zadawanie pytań przez mikrofon zakłóca bowiem prowadzącemu wykład; wzmiankowanie spowoduje, że pytanie nie pozostanie niezauważone; aby w pełni korzystać z funkcji dostępnych w MS Teams (wideo,...

więcej →

Zmiana organizacji zajęć na WT UO

Niniejszym podaję do wiadomości Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Teologicznego UO, iż od najbliższego poniedziałku, tj. 26.10.2020 r., zajęcia w naszej jednostce będą się odbywały wyłącznie w trybie zdalnym, przy użyciu platformy MS Teams. Powyższe rozwiązanie nie dotyczy przedmiotów praktycznych, których przeprowadzenie wymaga zajęć w formie stacjonarnej (dotyczy to głównie starszych roczników teologii – specjalność kapłańska). Decyzja obowiązuje do odwołania. Jednocześnie przypominam, że wszystkie zajęcia zdalne odbywać się będą live, według harmonogramu przewidzianego w zatwierdzonym planie zajęć. ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO Dziekan WT UO

więcej →

[Aktualizacja] Informacja dla doktorantów Teologii i Nauk o Rodzinie oraz studentów kierunku Teologia kanoniczna

Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że od dnia 28 października 2020 r. do odwołania zajęcia na studiach doktoranckich prowadzonych przez Wydział Teologiczny UO oraz na kierunku “Teologia kanoniczna” odbywać się będą wyłącznie w trybie zdalnym, przy użyciu platformy MS Teams. ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UODziekan WTUO Aktualizacja: Zajęcia na studiach doktoranckich Nauki o Rodzinie w trybie zdalnym odbywać się będą od 22 października 2020.

więcej →

Bp Jan Kopiec

Bp prof. dr hab. Jan Kopiec doktorem honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Bp prof. dr hab. Jan Kopiec, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny naszego Wydziału, doktorem honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie W piątek, 16 października, w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W czasie tej uroczystości tytuł doktora honoris causa odebrał bp prof. dr hab. Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej. Laudację z okazji nadania tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie bp. prof. Janowi Kopcowi, w imieniu nieobecnego ks. prof. Jacka Urbana, dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, odczytał ks. prof. Tomasz Rozkrut, prorektor ds. nauki i dyrektor Szkoły Doktorskiej. Recenzenci honorowego doktoratu zwrócili uwagę na kilka pól badawczych, którymi zajmuje się bp prof. Jan Kopiec. Za istotną część twórczej działalności naukowej Laureata uznali edycję źródeł. Podkreślono wagę tego rodzaju pracy naukowej wymagającej erudycji historycznej i filologicznej. Drugim obszarem naukowej działalności bp. Jana Kopca wyróżnionym przez recenzentów jest biografistyka, a trzecim – historia Kościoła na poziomie diecezji. Bp Jan Kopiec, jako historyk Kościoła, opowiada się za odkrywaniem własnej tożsamości Śląska Opolskiego – zauważono w laudacji, a recenzenci podkreślili także nieprawdopodobną pracowitość biskupa i jego niezwykły kontakt z ludźmi zajmującymi się w szczególności badaniami... więcej →

Kursy ogólnouczelniane – II tura – aktualne informacje

Przypominamy, że II tura rejestracji na kursy ogólnouczelniane trwa do 16 października 2020 roku. Ważne informacje Aktualna lista przedmiotów dostępnych do rejestracji dostępna jest tutaj (stan na dzień 2.10.2020) Szczegóły dot. rejestracji oraz wykaz koordynatorów można znaleźć tutaj.   Kurs dostępny do rejestracji w II turze na Wydziale Teologicznym (KZ-O-05-00-000013) Wychowanie seksualne – założenia i wyzwaniaprow. ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO,kurs ogólny, dyscyplina: nauki teologiczne, wykład, g. 18.00-19.30 Kursy uruchomione w sem. zimowym 2020/21, niedostępne do rejestracji w II turze w powodu braku wolnych miejsc KZ-H-05-00-000001Dylematy moralne we współczesnym kinieprow. ks. dr Janusz Podzielnykurs humanistyczny, dyscyplina: nauki teologiczne, konwersatorium, g. 16.30-18.00 KZ-O-05-00-000003Bunt i sprzeciw w procesie wychowaniaprow. ks. dr Leszek Wagakurs ogólny, dyscyplina: pedagogika, konwersatorium, tydz.I, g. 16.30-18.00

więcej →

Godziny rektorskie na WTUO

W związku z Mszą św. inaugurującą nowy rok akademicki zostały ogłoszone godziny rektorskie w godz. 17.30-19.30 dla studentów, doktorantów i pracowników w niej uczestniczących. Ogłoszenie - pdf

więcej →

Ważność legitymacji studenckich

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi w kwietniu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie są ważne – bez konieczności potwierdzania ich ważności – do 29 listopada 2020 roku. Źródło / Podstawa prawna i szczegółowe informacje – MNiSW

więcej →

Podziękowania

Nauczyłem się żyć, nauczyłem się wykorzystywać dobrze czas, nauczyłem się, jak kochać i być kochanym, nauczyłem się… nadziei, że choć moje życie kiedyś przerwie śmierć, jednak po tej śmierci będzie nowe życie. ks. Radosław Chałupniak Wspólnota akademicka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego wyraża wdzięczność i szacunek wszystkim, którzy nadesłali listy kondolencyjne oraz wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych Ś.P. Księdza Dziekana Prof. Dra hab. Radosława Chałupniaka. Wierząc w łaskawość Bożego Miłosierdzia, polecamy naszego Drogiego Zmarłego dalszej pamięci modlitewnej. W imieniu WT UO dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UOZ-ca Dziekana WT UO dr hab. Krystian Kałuża, prof. UODyrektor Instytutu Nauk Teologicznych

więcej →

Rejestracja na kursy ogólnouczelniane w sem. zimowym 2020/2021

W poniedziałek 1 czerwca 2020 r. rusza I tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych. Szczegółowe informacje na temat rejestracji oraz nowych zasad obowiązujących od przyszłego semestru można przeczytać tutaj. Zachęcamy do rejestracji na kursy oferowane przez Wydział Teologiczny UO. Poniżej lista proponowanych przedmiotów – dostępny jest też plik PDF. KZO oferowane przez WTUO Dalsze informacje nt. rejestracji

więcej →

Życzenia świąteczne – Wielkanoc 2020

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim, aby Chrystus Zmartwychwstały był zawsze naszą siłą, naszą nadzieją, naszym szczęściem i naszym życiem. Niezwyciężona moc miłości, która płynie z Jego zmartwychwstania, niechaj opromienia nasze codzienne życie, obejmuje wszystkie troski, pomaga w pracy i tak prowadzi, abyśmy w każdej chwili naszego życia potrafili poznać, że Bóg jest naszą ostoją, naszym prawdziwym życiem i naszym właściwym przeznaczeniem. Radosław Chałupniak, Dziekan WT UOKrystian Kałuża, Dyrektor INT UO

więcej →

Komunikat Dziekana WTUO

Opole, 23.03.2020 Niniejszym przypominam wszystkim Studentom i Doktorantom WTUO o konieczności aktywnego udziału w zajęciach zdalnych prowadzonych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie WT UO (głównie poprzez system USOSMAIL). Brak aktywności oraz kontaktu z wykładowcami jest równoznaczny z nieobecnością na zajęciach. ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UOZastępca Dziekana WT PDF

więcej →

Ważność e-legitymacji studenckich

Informujemy, że w myśl Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.03.2020 r.: „§ 45a. Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w § 21 ust. 1.” Treść Rozporządzenia - pdf

więcej →

Wielkopostne Wykłady Otwarte

Wydział Teologiczny UO zaprasza w soboty Wielkiego Postu do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu na coroczne Wielkopostne Wykłady Otwarte, których tematem będzie “Kryzys w świecie, kryzys w Kościele”. Tematy: 29 lutego Kryzysy w Biblii – ks. dr Andrzej DEMITRÓW, biblista, WT UO 7 marca Kryzys w uzasadnianiu i przedstawianiu moralności katolickiej – ks. dr Janusz PODZIELNY, wykładowca teologii moralnej, WT UO 14 marca Kryzys jedności w Kościele – kryzys ekumenii – ks. dr hab.Rajmund PORADA, teolog – ekumenista, WT UO 21 marca Kryzys społeczno-ekologiczny w świetle encykliki Laudato si’ – ks. dr hab. Andrzej ANDERWALD, rektor WSD w Opolu 28 marca Cyfrowe dzieci, cyfrowe więzi – kryzys pokolenia iGen – Sabina WALUŚ, doktorantka na WT UO 4 kwietnia Kryzys Kościoła w świetle wykorzystania seksualnego w Kościele – Ewa KUSZ, psycholog, terapeuta, Centrum Ochrony Dziecka Serdecznie zapraszamy! Plakat

więcej →

Rejestracja na przedmioty fakultatywne 2019/2020 – sem. letni

Wydział Teologiczny informuje, że uruchamia rejestrację na przedmioty fakultatywne na semestr letni 2019/2020. I tura: 9.01.2020, g. 8.00 do 12.01.2020, g. 23.59 II tura: 16.01.2020, g. 8.00 do 19.01.2020, g. 23.59 Szczegółowy wykaz przedmiotów (PDF) Szczegółowy wykaz przedmiotów (jpg)

więcej →

Turniej wiedzy o Policji

Z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy powstania Policji Państwowej we współpracy z Komendą Miejską Policji w Opolu i Politechniką Opolską zorganizowany zostanie w dniu 15 stycznia 2020 roku Turniej o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu dla młodzieży akademickiej szkół wyższych województwa opolskiego pn. “Sprawdź się jako kandydat do służby w Policji!”. Celem turnieju jest kształtowanie właściwych postaw społecznych w środowisku lokalnym, przybliżenie etosu służby policyjnej w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, rozwijanie pasji i zainteresowań wśród młodzieży akademickiej, budowanie i kreowanie pozytywnych wzorców i autorytetów oraz promocja służby w Policji, jako alternatywy dla młodzieży na dalsze wybory życiowe. Turniej odbędzie się 15 stycznia 2020 roku  o godzinie 10.00 w II Kampusie Politechniki Opolskiej. Zgłoszenia można przesyłać do 7 stycznia 2020 roku. Plakat Regulamin

więcej →

Konferencja WTUO – „Święta bez granic”

ZAPROSZENIE Podobnie jak w poprzednim roku zapraszamy na doroczne spotkanie organizowane przez „Grupę Schumana” – 19 listopada 2019 r. (wtorek), Opole, ul. Drzymały 1a (Wydział Teologiczny UO), godz. 10.00–13.00, sala nr 25. W tym roku  naszą debatę uświetni profesor Stanisław GEBHARDT  (były współpracownik Roberta Schumana). Praktycznym wymiarem tego spotkanie będzie też przygotowanie tegorocznej edycji „Świąt bez granic” – chrześcijańskiej inicjatywy zaproszenia obcokrajowców do naszych stołów wigilijnych, gdzie zwyczajowo zostawiamy wolne miejsce. W PROGRAMIE DEBATY: Profesor Stanisław Gebhardt „Granice jednoczonej Europy – pierwotny zamysł Roberta Schumana” Ryszard Krzyżowski (Instytut Myśli Schumana – Warszawa) „Święta bez Granic” – cudzoziemcy współuczestnikami świętowania ” Dyskusja uczestników spotkania Serdecznie zapraszamy i liczymy na obecność podczas listopadowego spotkania i zaangażowanie w proponowanej inicjatywie.   Plakat

więcej →

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

Jak co roku dzień przed uroczystym rozpoczęciem roku akademickiego odbędzie się msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Andrzeja Czai w intencji środowiska akademickiego Opola. Msza zostanie odprawiona 3 października 2019 r. o godzinie 18 w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Drzymały 1 a. 4 października o godz. 11 w auli Wydziału Teologicznego UO przy ul. Drzymały 1 a rozpocznie się uroczystość inauguracyjna. W programie między innymi: sprawozdanie rektora prof. Marka Masnyka z działalności Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2018/2019, wręczenie odznaczeń państwowych oraz medali KEN, immatrykulacja studentów, a także wykład inauguracyjny prof. Mirosława Lenarta „Padwa i jej rola w odkrywaniu idei uniwersytetu”. JM Rektor UO zaprasza na uroczystość - film

więcej →

Poradnictwo rodzinne

Kurs “Poradnictwo Rodzinne”

4-semestralny kurs skierowany do wszystkich chętnych, którzy chcieliby w przyszłości pracować w duszpasterstwie rodzin, poradniach rodzinnych, pracy z małżeństwami i narzeczonymi. Czas trwania kursu: 4 semestry – spotkania raz w miesiącu. więcej →

W drodze na Górę Świętej Anny

28 maja 2019 roku odbyła się Wydziałowa Pielgrzymka na Górę Świętej Anny.Uczestnicy wyruszyli rowerami spod Wydziału Teologicznego o godz. 8.00 albo korzystali z komunikacji kolejowej, by dotrzeć do Sanktuarium Św. Anny i móc uczestniczyć we Mszy św. zaplanowanej na godz. 12.Śmiałkom, których oszczędziła deszczowa pogoda, serdecznie gratulujemy!

więcej →

Ks. Joachim Waloszek (źródło: YouTube, kanał WMSD w Opolu)

“Srebrna Piszczałka” dla ks. dra Joachima Waloszka!

Jest nam niezwykle miło poinformować, że laureatem tegorocznej nagrody Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski – „Srebrnej Piszczałki” jest ks. dr Joachim Waloszek! Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce, a wręczana corocznie podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej w Warszawie. Laureatowi serdecznie gratulujemy! Wręczenie nagrody Arcybiskupa Stanistława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski “Srebrnej Piszczałki” odbędzie się podczas jednego z koncertów, w dniu 31 maja 2019 roku, w Bazylice św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie. Informacja o Nagrodzie Kalendarium Festiwalu Źródło fotografii: YouTube, kanał WMSD w Opolu

więcej →

Akademicka Majówka Duszpasterstwa Nauczycieli Akademickich

Duszpasterstwo Nauczycieli Akademickich serdecznie zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych opolskich uczelni na AKADEMICKĄ MAJÓWKĘ w sobotę 25 maja 2019 r. o godz. 17.30 w Chrząszczycach k. Opola.W programie majówki:nabożeństwo majoweMsza św. niedzielna na zakończenie XIX roku pracy Duszpasterstwa, której będzie przewodniczyć ks. dr hab. Krystian Ziajapo mszy spotkanie przy grillu.Dalsze informacje i zgłoszenia (do 18 maja!) u ks. Marcina Worbsa (tel. 77 441 28 05).

więcej →

Studiuj MUZYKOLOGIĘ w Opolu!

Gorąco zapraszamy do studiowania w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego. W jej ofercie znajduje się wiele ciekawych przedmiotów na poziomie STUDIÓW LICENCJACKICH z profilem dziennikarskim i podstawami studia nagraniowego, a także nowość – STUDIA MAGISTERSKIE. Istnieje możliwość wyboru odpowiedniego dla siebie modułu kształcenia: muzyka kościelna (z organami) oraz muzyka popularna (z fortepianem). Muzykologia Opolska to: szeroki profil kształcenia, profesjonalna kadra wykładowców, ciekawe  wydarzenia, warsztaty i wyjazdy, unikatowa baza instrumentów, pokaźne zbiory muzyczne i niezawodna, wspaniała atmosfera! Połącz teorię z praktyką, przyjemne z pożytecznym, pasję ze zdobywaniem wiedzy i doświadczenia! Muzykologia Opolska – piękno pisane dźwiękiem! Plakat

więcej →

Informacje dot. rejestracji oraz propozycji kursów ogólnouczelnianych WTUO na rok akademicki 2019/2020

Terminy rejestracji elektronicznej na zestawione poniżej kursy zmienne ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych, realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020, są następujące: I tura: 6–8.05.2019, II tura: 13–15.05.2019        Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Prowadzący Typ Liczba godz. Limit Proponowanegodziny zajęć 1 KZ-05-00-000050 Pedagogika tolerancji prof. dr hab. Z. Glaeser O 15 20 Pon. 16.30-18.00 2 KZ-05-00-000071 Integralne terapie chorób cywilizacyjnych prof. dr hab. Z. Glaeser O 30 20 Pon. 18.00-19.30 3 KZ-05-00-000013 Psychoterapia systemowa rodziny dr hab. P. Landwójtowicz S 30 25 Pon. 16.30-18.00 4 KZ-05-00-000074 Dyskusje o społeczeństwie, polityce, moralności dr A. Ochman S 15 30 Pon. 16.30-18.00 5 KZ-05-00-000070 Dylematy moralne we współczesnym kinie dr J. Podzielny H 15 2×25 Pon. 16.30-18.00 + 18.00-19.30 6 KZ-05-00-000019 Psychopedagogiczne koncepcje kształtowania charakteru dr L. Waga O 15 2×25 Pon. tydz. I 16.30-18.00 18.00-19.30 7 KZ-05-00-000044 Praca wychowawcza z nieposłusznymi dziećmi i zbuntowaną młodzieżą dr L. Waga O 15 2×25 Pon. tydz. II 16.30-18.00 + 18.00-19.30 8 KZ-05-00-000001 Czyściec – czyli dojrzewanie do miłości dr hab. R. Porada H 30 40 Pon. 16.30-18.00 9 KZ-05-00-000072 Reformacja na nowo przemyślana dr hab. R. Porada O 30 40 Pon. 18.00-19.30 10 KZ-05-00-000075 Judaizm wobec osób starszych prof. dr hab. A. Anderwald...

więcej →

Koncert poezji i muzyki wielkopostnej

Zapraszamy serdecznie do kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha „Na Górce” w Opolu na Wielkopostne zamyślenia przy poezji i muzyce LUDU, MÓJ LUDU…”. Spektakl będzie miał miejsce w niedzielę, 31 marca 2019 r. o godzinie 15.30. Wystąpią: Chór Cantores Opolienses „LEGENDA” pod dyr. Elżbiety I Alfreda Willimów. Zdzisław Łęcki-Kowalski – aktor i Piotr Wajs – lektor Narrator – Krzysztof Sługocki. Plakat Życzenia

więcej →

Rekolekcje wielkopostne dla studentów

“Uwierzyć całemu. Czego człowiek potrzebuje do wiary?”Rekolekcje wielkopostne dla studentów o tej tematyce poprowadzi ks. dr Wojciech Maciążek (dogmatyk, badający katolickość wiary) [ 🙂 ].Rekolekcje odbędą się w dniach 25-26 marca 2019 w D.A. Resurrexit, w piwnicy pod kościołem przy ul. Drzymały 1a.Plan na poniedziałek i wtorek jest taki sam:19.00 adoracja/ możliwość spowiedzi19.30 Eucharystia z homilią20.15 konferencja Plakat - PDF

więcej →

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Duch Rozumu”

Kapituła Konferencyjna oraz Katedra Teologii Dogmatycznejzapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji naukowej Duch Rozumu.Badania młodych naukowców inspirowane religią która odbędzie się 8 maja 2019 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu Zapraszamy do wzięcia udziału przedstawicieli szeroko rozumianych nauk humanistycznych: teologia, filozofia (w tym filozofia społeczna, polityczna, etyka, bioetyka, estetyka, antropologia, ekofilozofia), historia (w tym archeologia, historiografia, archiwistyka, historia sztuki), prawo kanoniczne (w tym prawo wyznaniowe, konkordatowe), socjologia, nauki o rodzinie, filologia polska oraz obcojęzyczne inne Konferencja „Duch Rozumu” jest już IV edycją, która promuje badania młodych naukowców inspirowane religią. Celem tej konferencji jest wymiana doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych, oraz służy nabyciu doświadczenia w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji wyników badań. Ma ona charakter interdyscyplinarny, który pomaga ukazać wieloaspektowy wymiar przeżywania religii zarówno w przestrzeni publicznej, jak i indywidualnej. Brak opłaty konferencyjnej. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 15 minut. Zgłoszenia można przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowegood dnia 1 marca do dnia 31 marca 2019 r. pod adresem:http://bit.ly/duchrozumu2019 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. NOWOŚĆ: Najciekawsze referaty zostaną opublikowane w publikacji pokonferencyjnej. Plakat

więcej →

VI Konferencja Organoznawcza “Śląskie Organy”

Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego WT UO Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zapraszają na wydarzenie: VI Konferencja Organoznawcza Śląskie organy Opole, 3 kwietnia 2019 r. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a Program: 9.00 – Sesja I – prowadzi prof. dr hab. Julian Gembalski (AM Katowice) Otwarcie konferencji – Dziekan Wydziału Teologicznego UO – ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak 9.10 – ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO (Opole) – Johann Matthias Vinzenz Haas (1812–1899) – najnowsze dane biograficzne oraz o działalności organmistrzowskiej 9.30 – dr Michał Duźniak (AM Katowice)– Rudolf Kuźnik – aktywność organmistrzowska na terenie diecezji opolskiej 9.50 – Kazimierz Cieplik (Lubin)– Organy Józefa Bacha w Nowej Wsi Książęcej 10.10 – dr Andrzej Gładysz (Instytut Muzykologii KUL)– Krótki pobyt organów Franza Luxa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 10.30 – mgr Wolfgang Brylla (Zielona Góra)– Rudolph Iske – przyczynek do dziejów lubuskiego organmistrzostwa Przerwa kawowa 11.15 – Sesja II – prowadzi dr Mariusz Pucia (UO Opole) 11.20 – ks. dr Piotr Dębski (AM Wrocław – DIMK Legnica)– XVII-wieczne organy Georga Ambrosio Tauchmana w kościele filialnym pw. Trójcy św. w Proboszczowie (Parafia Rzymskokatolickapw. Piotra i Pawła w Twardocicach. Diecezja Legnicka) 11.40 – ks. dr Franciszek...

więcej →

Program Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

Drodzy Studenci!Rusza nowa rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki za granicę w roku akademickim 2019/2020 w ramach Programu Erasmus+.Studia w ramach Programu Erasmus+ to niepowtarzalna możliwość zdobycia doświadczenia, nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów, poznania nowych kultur oraz podniesiania kwalifikacji.Z Programem Erasmus+ możesz odbyć również praktyki studenckie m.in.: jako obowiązkowe praktyki w toku studiów, dodatkowe praktyki pozwalające zdobyć nowe doświadczenia, lub absolwenckie po zakończeniu studiów!Rekrutacja trwa od 4.03.2019 do 22.03.2019. Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem, skontaktuj się z Koordynatorem Programu Erasmus+ w Twojej jednostce i wypełnij wniosek wyjazdowy. Wniosek do pobrania na naszej stronie internetowej www.erasmusplus.uni.opole.plRekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER, więc jeżeli pobierasz stypendium socjalne lub specjalne możesz starać się o wyższy grant na wyjazd!Wszelkie dodatkowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl oraz u koordynatorów wydziałowych (lista uczelni oraz lista koordynatorów wydziałowych na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl)W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorami wydziałowymi oraz z naszym Działem (erasmus@uni.opole.pl, tel. 77 541 5975).Collegium MinusPl. Kopernika 11a, pok. 3145-040 OpoleSerdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do rekrutacji!Zespół Erasmus+

więcej →

Zaproszenie na Wielkopostne Wykłady Otwarte

WIELKOPOSTNE WYKŁADY OTWARTE pod patronatem bp. Andrzeja Czai, Wielkiego Kanclerza WT UO Po co światu… teologia? 9 marcaPo co Opolszczyźnie uniwersytet? – abp prof. Alfons Nossol, emerytowany biskup opolski 16 marcaPo co nam BIBLIA? – dr Andrzej Demitrów, wykładowca Pisma św. na WT UO 23 marcaPo co nam LEKCJE RELIGII? – prof. Radosław Chałupniak, dziekan WT UO 30 marca Po co nam STUDIOWANIE TEOLOGII? – dr hab. Krystian Kałuża, prodziekan WT UO 6 kwietniaPo co nam kultura chrześcijańska? – dr hab. Marek Lis, prodziekan WT UO 13 kwietniaPo co nam WYDZIAŁ TEOLOGICZNY? – prof. Helmut Sobeczko, pierwszy dziekan Wydziału Teologicznego UO   Zapraszamy w soboty Wielkiego Postu 2019 o godz. 15.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ul. Minorytów 4 Plakat - do pobrania

więcej →

Zaproszenie na sympozjum “Ks. Krzysztof Grzywocz – człowiek spotkania”

Serdecznie zapraszamy na Sympozjum pt. “Ks. Krzysztof Grzywocz – człowiek spotkania”, które odbędzie się na Wydziale Teologicznym UO dnia 27 lutego 2019 roku.Program:CZĘŚĆ I10:00-10:10 Otwarcie sympozjum – bp dr hab. Andrzej CZAJA10:10-10:20 Wprowadzenie – ks. dr hab. Dariusz KLEJNOWSKI-RÓŻYCKI, prof. UO10:20-10:35 Przedstawienie zamysłu książki – ks. Łukasz ŻABA10:35-10:50 Przegląd bibliograficzny dorobku ks. Krzysztofa Grzywocza – stan obecny i perspektywy – dr Barbara KMIECIK10:55-11:25 Panel dyskusyjny – biorą udział poszczególni rozmówcy Autora książki: o. dr hab. Józef AUGUSTYN, dr Piotr DOBROWOLSKI, Adrian GRZYWOCZ, ks. Łukasz KNIEĆ, dr Magdalena KUDEŁKA-LWOWSKA i dk. Andrzej LWOWSKI, dr hab. Marta MAKARCZUK, dr Ryszard PALUCH, ks. Adam ROGALSKI, s. Dolores ZOK SSpS)11:25 Dyskusja11:45-12:15 PRZERWA KAWOWACZĘŚĆ II12:15-12:30 Zamysł strony internetowej poświęconej ks. Krzysztofowi Grzywoczowi – dr Ryszard PALUCH12:30-13:00 Duchowość w duszpasterstwie. Co współczesne duszpasterstwo może zaczerpnąć z depozytu ks. Krzysztofa – o. dr hab. Józef AUGUSTYN SJ13:00-13:15 Sztuka w twórczości ks. Krzysztofa Grzywocza – dr hab. Marta MAKARCZUK13:15 Podsumowanie/zakończenie konferencjiSympozjum poprowadzi ks. dr hab. Dariusz KLEJNOWSKI-RÓŻYCKI, prof. UO.Podczas sympozjum będą prezentowane trzy obrazy dr hab. Marty MAKARCZUK dedykowane ks. Krzysztofowi Grzywoczowi:Złoty, Niebieski, Łzy. Sympozjum - plakat Plakat promujący książkę

więcej →

IV Tydzień Muzykologii

Zapraszamy na IV Tydzień Muzykologii, który odbędzie się w dniach 1-5 kwietnia 2019 roku. Szczegółowy program zamieszczony jest na plakacie. Plakat 1 Plakat 2 Wywiad nt. wydarzenia w Radiu DOXA

więcej →

Konferencja i koncert “Pieśni wracają do domu”

Opolska Muzykologia zaprasza na wydarzenie pod nazwą Pieśni wracają do domu, które będzie miało miejsce już w sobotę 16.02.2019 w Muzeum Śląska Opolskiego oraz w Domu Kultury w Strzeleczkach.   Rozpocznie je o godz. 11.00 konferencja naukowa w Muzeum Śląska Opolskiego, dotycząca najstarszych zachowanych polskojęzycznych archiwaliów dźwiękowych, zarejestrowanych w 1913 roku na Śląsku, przechowywanych w Berlińskim Archiwum Fonograficznym oraz na taśmach w archiwach: Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Śląska Opolskiego oraz Radia Opole. Kontekst historyczny i społeczny rozszerzony będzie przez referaty o historii przesiedleń i specyfice gwary występującej na tym terenie. Popołudniowy koncert w Strzeleczkach o godz. 16.30 zakłada interaktywne spotkanie z mieszkańcami gminy i prezentację archiwalnego materiału, wraz ze współczesną rekonstrukcją poprzez wykonanie w stylistyce in crudo przez miejscowy zespół dęty oraz artystyczne interpretacje w stylistyce współczesnej prezentowane przez zespół Zaginione Archiwum. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej BułaStarosta Krapkowicki – Maciej SonikWójt Gminy Strzeleczki – Marek PiertruszkaNiemieckie Towarzystwo Oświatowe w Opolu Patronat medialny: TVP3 OpoleRadio OpoleRadio DoxaGość NiedzielnyTygodnik Krapkowicki Plakat Ulotka Szczegółowe informacje

więcej →

Budynek WT UO

[AKTUALIZACJA II] Rejestracja na przedmioty fakultatywne – II tura

Wydział Teologiczny informuje, że uruchamia rejestrację na przedmioty fakultatywne na semestr letni 2018/2019.I tura: 16.01.2019, g. 9.30 do 18.01.2019, g. 23.00II tura: 22.01.2019, g. 8.00 do 24.01.2019, g. 23.00 [AKTUALIZACJA]Zaktualizowano szczegółowe informacje dot. tematu “Biblijne podróże…” (prow. ks. Adam Kondys). Szczegóły w poniższym pliku pdf.Szczegółowy wykaz przedmiotów – plik pdf (zaktualizowany)[AKTUALIZACJA II]Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje dot. II tury rejestracji – szczegóły w poniższym pliku pdf.Wykaz przedmiotów – II tura

więcej →

Oddaj krew

Oddaj Krew

dnia 20.02.2018r. będzie możliwość oddania krwi na terenie parkingu Wydziału Teologicznego więcej →

Dzień adaptacyjny

Studentów I roku zapraszamy na dzień adaptacyjny w poniedziałek 2.10.2017 w godzinach 9.45–11.15 w sali nr 18. więcej →

Rada Wydziału

odbyło się ostatnie w tym roku akademickim posiedzenie Rady Wydziału Teologicznego UO zakończone uroczystą kolacją w Kamieniu Śląskim więcej →

Teologia

studia magisterskie stacjonarne (od poniedziałku do piątku) i niestacjonarne (soboty) więcej →

Nauki o Rodzinie

studia licencjackie (I stopień), magisterskie (II stopień) i doktoranckie (III stopień – zajęcia w piątki) – przygotowanie do pracy z małżeństwami i rodzinami. więcej →

Muzykologia

przygotowanie do nauczania muzyki w szkołach podstawowych. Dwa moduły: muzyka popularna i muzyka kościelna. więcej →

Skorzystaj z programu „Study and Work in Australia”

Chcesz na jakiś czas zamieszkać w Australii i spróbować egzotycznego życia? Zamierzasz zdobyć dodatkowe kwalifikacje oraz sprawdzić angielski w praktyce? Interesuje Cię praca w międzynarodowym środowisku? Skorzystaj z programu „Study and Work in Australia”. Program skierowany jest do osób, które myśląc o przyszłości zawodowej chcą podszkolić język angielski, uzyskać międzynarodowy dyplom, dodatkowe kwalifikacje oraz referencje od australijskich pracodawców. Dodatkowo daje możliwość zwiedzenia Australii, poznania realiów życia a także jest szansą i pomostem do pozostania w Australii na dłużej. Aby skorzystać z programu należy ubiegać się o tzw. wizę studencką. Wiza studencka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą wyjechać do Australii z pozwoleniem na pracę. Można na niej przebywać od 3 miesięcy do kilku lat. Czy trzeba studiować? Niekoniecznie. Wystarczy zapisać się na kurs językowy lub jeden z kursów zawodowych w zakresie marketingu, biznesu, turystyki, księgowości, hotelarstwa, fitness czy surfowania. Oferta jest bardzo szeroka. Jeśli chcesz sprawdzić swoje szanse i marzenie zamienić w realny cel – zapraszamy na spotkanie z australijską agencją edukacyjną Australia Study. Prezentację poprowadzi założyciel firmy Wojciech Wawrzyński, który na stałe mieszka w Sydney i który pomógł już tysiącom młodych ludzi z całego świata zorganizować wyjazd na antypody. Na spotkaniu dowiesz się między innymi o wizach do Australii,...

więcej →

Plakat - krwiodastwo

Miej serce, oddaj krew

We wtorek 21 lutego 2017 r. zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Wydziału Teologicznego do włączenia się w akcję więcej →

Opolski Dzień Judaizmu

W najbliższy poniedziałek – 16 stycznia 2017 – w ramach Dnia Judaizmu będziemy gościli w Opolu Rabina Łodzi – Dawida Szychowskiego. więcej →

Koncert kolęd

Chóru Muzykologii WT UO oraz kleryków WMSD pod dyrekcją ks. dr Joachima Waloszka, odbędzie się w dniach 6, 21, oraz 28 stycznia 2017 roku. więcej →

Zdjęcie grupowe z uroczystej inauguracji roku akademickiego UO

SPOTKANIE OPŁATKOWE I NOWOROCZNE

Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zaprasza nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych wyższych uczelni i instytutów Opola więcej →

Studenci i pracownicy WT UO

Edukacja filmowa w szkole

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Filmoteka Narodowa i Kuratorium Oświaty w Opolu zapraszają do udziału w III Konferencji Edukacja filmowa w szkole więcej →

Godziny dziekańskie

dla studentów Wydziału Teologicznego UO w dniu 2 listo­pa­da 2016 r. od godz. 12.00 do 20.00 zostają ogłoszone godziny dziekańskie. więcej →

Studenci WT w Bibliotece WT

Sesja poprawkowa

Nadszedł czas sesji poprawkowej na naszym Wydziale Teologicznym, przypominamy o stawieniu się na egzaminy w ustalonych terminach, więcej →

Kurs Wiedzy Biblijnej – nowy nabór

Kurs Wiedzy Biblijnej - nowa edycja 2015 - nabór trwa do 30.09.2015 r ! Czas trwania kursu: 5 miesięcy i jest prowadzony systemem studiów zaocznych. Liczba godzin: 120 Kierownik kursu: ks. dr Wacław Borek tel. 774424058, e-mail: wb@uni.opole.pl więcej →

Książki dostępne tylko w czytelni

Wszystkie nowe książki, których nie można wypożyczać na zewnątrz, oznaczone będą CZERWONYM PASKIEM u dołu grzbietu książki (nie będzie już w środku pieczątki "NIE WYPOŻYCZA SIĘ") więcej →