Kursy ogólnouczelniane oferowane przez Wydział Teologiczny

Materiały do pobrania w formacie PDF.
W przypadku problemów z pobraniem dokumentu,
kliknij na niego prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz „Zapisz element docelowy jako…”.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zapis na wybrany kurs
Wniosek o zmianę wybranego kursu
Wniosek o rezygnację z wybranego kursu

Przedmioty dostępne w ramach KZO na Wydziale Teologicznym

Kursy ogólnouczelniane 2019/2020 – semestr II

Kursy ogólnouczelniane 2019/2020 – semestr I

 

Aktualizacja: 11.03.2020