Kursy ogólnouczelniane oferowane przez Wydział Teologiczny

Materiały w formacie PDF do pobrania w postaci załączników.
W przypadku problemów z pobraniem dokumentu, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz „Zapisz link jako…”.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zmianę wybranego kursu
Wniosek o rezygnację z wybranego kursu

Przedmioty dostępne w ramach KZO na Wydziale Teologicznym

Kursy ogólnouczelniane 2018/19-Z semestr II
Kursy ogólnouczelniane 2018/19-Z semestr I
Kursy ogólnouczelniane 2017-2018 semestr I
Kursy ogólnouczelniane 2017-18 semestr II