Informacje ogólne

Studia magisterskie z orientalistyki chrześcijańskiej stanowią kontynuację studiów pierwszego stopnia (licencjackich), jakie od 2021 r. z powodzeniem funkcjonują na Wydziale Teologicznym UO. Studenci tego unikatowego w Polsce kierunku mają okazję pogłębić wiedzę z zakresu szeroko rozumianego Orientu chrześcijańskiego (głównie Azji) oraz jeszcze lepiej przygotować się do odnalezienia na rynku pracy. Jako absolwenci staną się bowiem ekspertami zdolnymi angażować się zarówno w przedsięwzięcia pomocowe, jak również edukacyjne związane z problematyką chrześcijańskiego Wschodu.

Studia te, chociaż mają formę stacjonarną, będą częściowo prowadzone on-line. Ponadto, aby ułatwić do nich dostęp ludziom pracującym, zajęcia będą odbywać się głównie popołudniami lub zostaną zblokowane w dwa dni wykładowe.

Utworzeniu studiów magisterskich z orientalistyki chrześcijańskiej przyświeca wiele przesłanek. Najważniejsze z nich to:

  • Kierunek ten otwiera się na wciąż mało znany w Polsce świat Orientu wraz z jego chrześcijańskimi uwarunkowaniami.
  • Wyzwania stojące przed społeczeństwami Zachodu, związane m.in. z wymianą handlową, a zwłaszcza z migracjami ludności wywodzącej się ze społeczności orientalnych, wymagają przygotowania wyspecjalizowanej kadry profesjonalnych znawców kultury, religii i kontekstu ich życia.
  • Obserwowane w dzisiejszym świecie coraz większe zainteresowanie Orientem wymaga wyjścia naprzeciw oczekiwaniom wielu ludzi, chcących poznać wieloraki kontekst kultur i zawiłości świata Wschodu, także tego chrześcijańskiego.