W związku ze zbliżającą się czwartą rocznicą śmierci śp. Ks. Dziekana prof. dra hab. Radosława Chałupniaka, serdecznie zapraszamy wraz Duszpasterstwem Akademickim Resurrexit (DAR) oraz Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu na wspólne spotkanie 20 czerwca (czwartek) o godz. 19:00, które rozpocznie się Mszą św. w kościele seminaryjno-akademickim, sprawowaną w intencji zmarłego dziekana WT UO, współzałożyciela DAR-u oraz wykładowcy WT UO i WMSD. Po Eucharystii przewidziane jest wspólne świętowanie z racji Dnia Ojca przy grillu. Więcej informacji na profilu Resurrexit – Duszpasterstwo Akademickie w Opolu