Informacje ogólne

Na kierunku teologia proponowane są studia stacjonarne (jednolite magisterskie) w 2 specjalnościach:

  • katechetyczno-pastoralna (studia 5-letnie)
  • kapłańska (studia 6-letnie)

 

Specjalność katechetyczno-pastoralna przygotowuje osoby świeckie do nauczania religii i etyki w szkołach, do pracy w poradniach rodzinnych, redakcjach mediów katolickich i samorządach. Studia na kierunku teologia kształcą absolwentów o szerokim, humanistycznym sposobie myślenia. Wykłady z różnych przedmiotów filozoficznych i historii Kościoła, mające miejsce w pierwszym etapie studiów, dają solidną naukową podbudowę nie tylko dla lepszego zrozumienia teologii, ale także uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz uczą twórczego włączenia się w ludzkie działania kulturotwórcze. Przedmioty teologiczne, stanowiące trzon programu studiów, proponują takie ujęcie doktryny i moralności chrześcijańskiej, by uczyć postaw otwartych na dialog z innymi wyznaniami i religiami. Obejmują one m.in. egzegezę ksiąg Starego i Nowego Testamentu, traktaty dogmatyczne, teologię moralną oraz pastoralną.
Specjalność kapłańska przeznaczona jest dla mężczyzn nieżonatych. Przygotowuje przyszłych duchownych diecezji opolskiej i gliwickiej do wykonywania funkcji i posług religijnych, związanych z przyjęciem sakramentu kapłaństwa, uczy różnych form pracy duszpasterskiej, jak również przygotowuje do nauczania religii i etyki w szkołach. W ramach specjalności kapłańskiej prowadzi się wyłącznie studia dzienne, które uwarunkowane są przyjęciem i formacją w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu (więcej informacji).

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close