Efekty kształcenia i uzyskane kwalifikacje

Efekty kształcenia:

Studia doktoranckie Nauki o rodzinie – efekty kształcenia 2015/16
Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia 2017/18
Polska rama Kwalifikacyjna poziom 8

Odbywanie studiów doktoranckich w zakresie specjalności nauki o rodzinie stwarza możliwość:

  • pogłębionego studium naukowo-badawczego w zakresie dyscypliny nauki o rodzinie z perspektywy nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych;
  • przygotowania i obrony pracy doktorskiej wykonanej pod kierunkiem samodzielnego pracownika naukowego.