Informacje ogólne

Studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie

 

Kierownik: ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO
e-mail: plandwojtowicz@uni.opole.pl
Konsultacje: piątek, godz. 13.30-15.00

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przyznała Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie.

 

Dziekan i Rada Wydziału Teologicznego zapraszają na jedyne w Polsce studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie. Adresatami stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie są absolwenci uczelni wyższych posiadający dyplom magistra lub równorzędny zainteresowani problematyką rodziny z perspektywy różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Na podstawie Zarządzenia J.M. Rektora Uniwersytetu Opolskiego utworzono studia trzeciego stopnia w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie (Zarządzenie nr 8/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 marca 2015 r.). Jednostką prowadzącą studia doktoranckie jest Wydział Teologiczny.

Nauki o rodzinie mieszczą się w obszarze wiedzy nauk humanistycznych, w dziedzinie nauk humanistycznych. Studia mają charakter interdyscyplinarny ze szczególnym akcentem położonym na takie dziedziny, jak: nauki humanistyczne, społeczne i teologiczne. Kadrę naukową tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Teologicznego i Wydziału Historyczno-Pedagogicznego (Instytut Socjologii, Instytut Nauk Pedagogicznych i Instytut Psychologii). Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach i wyboru seminariów doktoranckich w zakresie pięciu perspektyw: filozoficznej i bioetycznej, socjologicznej, psychologicznej, pedagogicznej i teologicznej.

Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close