Zaproszenie

Zachęcamy do uczestnictwa w Wielkopostnych Wykładach Otwartych odbywających się w soboty Wielkiego Postu w Auli Muzeum Diecezjalnego w Opolu, ul. Książąt Opolskich, godz. 16.30.

Program wykładów:

25 lutego 2023 r.

Perspektywa teologii dogmatycznej i fundamentalnej

 • Uzasadnienie dla wiary w Kościół – ks. bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO
 • Racje niewiary w Kościół ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO

4 marca 2023 r.

Perspektywa biblijna i liturgiczna

 • Biblijne podstawy wiary w Kościół – ks. dr Andrzej Demitrów
 • Wiara w Kościół w liturgii ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO

11 marca 2023 r.

Perspektywa ekumeniczna

 • W tradycji prawosławnej – ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser
 • W tradycji protestanckiej ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO

18 marca 2023 r.

Perspektywa nauczania papieskiego

 • W pismach i nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI – ks. prof. dr hab. Konrad Glombik
 • W nauczaniu i postawie papieża Franciszka ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej

25 marca 2023 r.

Perspektywa socjologiczna i teologiczno-pastoralna

 • Kondycja religijna ludzi młodych w Polsce. Wyzwania duszpasterskie – ks. dr Robert Sadlak
 • We współczesnych badaniach socjologicznych ks. dr Andrzej Ochman

1 kwietnia 2023 r.

Perspektywa sztuki chrześcijańskiej

 • W ikonografii wschodniej ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO
 • W dziełach sztuki Zachodu ks. mgr Wojciech Lippa