W celu umożliwienia studentom, doktorantom i pracownikom Uniwersytetu Opolskiego udziału w spotkaniu z kandydatami na stanowisko Rektora UO ogłaszam godziny rektorskie w dniu 4 kwietnia 2024 r. od 9.30 do 12.30.

prof. dr hab. Marek Masnyk
Rektor Uniwersytetu Opolskiego

Więcej informacji