W tym szczególnym dniu zadumy i nadziei pamiętamy w modlitwie o  zmarłych wykładowcach Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego (KUL) w Opolu oraz
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

śp. ks. mitrat dr Krzysztof Alojzy Staniecki
(1934-2003)
teologia dogmatyczna

śp. ks. prał. dr Gerard Strzeduła
(1940-2005)
teologia dogmatyczna

śp. ks. prof. dr hab. Józef Król
(1945-2011)
psychologia

śp. ks. dr Bernard Polok
(1956-2012)
teologia biblijna

śp. ks. dr Ryszard Kijowski
(1931-2013)
filozofia

śp. ks. prof. dr hab. Bronisław Wenanty Zubert
(1935-2015)
prawo kanoniczne

śp. ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol
(1931-2017)
teologia moralna

śp. ks. prof. dr hab. Józef Herbut
(1933-2018)
filozofia

śp. ks. dr Bernard Jurczyk
(1956-2018)
teologia moralna

śp. ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak
Dziekan WT UO
(1967-2020)
katechetyka

śp. ks. dr hab. Zdzisław Małecki
(1939-2020)
teologia biblijna