Nakładem Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO ukazała się kolejna książka w serii Opolskiej Biblioteki Teologicznej (nr 171). Tym razem jest to monografia autorstwa teologa moralisty młodego pokolenia, ks. dra Janusza Podzielnego, Zastępcy Dziekana WT UO, zatytułowana: “Praca ludzka w ujęciu ewangelickiej (luterańskiej) etyki teologicznej“.
Autorowi gratulujemy kolejnego dzieła, a wszystkich chętnych zapraszamy do lektury.
Książka do nabycia w biurze RW WT UO.