Kurs wiedzy biblijnej

Uwaga! Oferta aktualna. Edycja 2016/2017. Zapraszamy!

Program kursu

1. Metody i podejścia do interpretacji Biblii ks. prof. M. Rosik
2. Hermeneutyka biblijna i krytyka tekstu ks. dr W.Borek
3. Trudne fragmenty Pięcioksięgu ks. dr A. Demitrów
4. Trudne fragmenty Ksiąg Historycznych ks. dr T. Kusz
5. Trudne fragmenty prorockich orędzi ks. dr M. Szmajdziński
6. Psalmy złorzeczące dr J. Jaromin
7. Interpretacja niewinnego cierpienia Hioba ks. dr W. Borek
8. Trudne fragmenty w Ewangeliach ks. dr W. Borek
9. Niezrozumiałe fragmenty Listów św. Pawła ks. dr T. Kusz
10. Literatura apokaliptyczna ks. dr M. Obruśnik
11. Literatura mądrościowa ks. dr W. Borek

Plan zajęć 2016-17