Terminy rejestracji elektronicznej na zestawione poniżej kursy zmienne ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych, realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020, są następujące:

  • I tura: 6–8.05.2019,
  • II tura: 13–15.05.2019     

 

Lp.

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Typ

Liczba godz.

Limit

Proponowane
godziny zajęć

1

KZ-05-00-000050

Pedagogika tolerancji

prof. dr hab. Z. Glaeser

O

15

20

Pon. 16.30-18.00

2

KZ-05-00-000071

Integralne terapie chorób cywilizacyjnych

prof. dr hab. Z. Glaeser

O

30

20

Pon. 18.00-19.30

3

KZ-05-00-000013

Psychoterapia systemowa rodziny

dr hab. P. Landwójtowicz

S

30

25

Pon. 16.30-18.00

4

KZ-05-00-000074

Dyskusje o społeczeństwie, polityce, moralności

dr A. Ochman

S

15

30

Pon. 16.30-18.00

5

KZ-05-00-000070

Dylematy moralne we współczesnym kinie

dr J. Podzielny

H

15

2×25

Pon. 16.30-18.00
+ 18.00-19.30

6

KZ-05-00-000019

Psychopedagogiczne koncepcje kształtowania charakteru

dr L. Waga

O

15

2×25

Pon. tydz. I 16.30-18.00
18.00-19.30

7

KZ-05-00-000044

Praca wychowawcza z nieposłusznymi dziećmi i zbuntowaną młodzieżą

dr L. Waga

O

15

2×25

Pon. tydz. II 16.30-18.00
+ 18.00-19.30

8

KZ-05-00-000001

Czyściec – czyli dojrzewanie do miłości

dr hab. R. Porada

H

30

40

Pon. 16.30-18.00

9

KZ-05-00-000072

Reformacja na nowo przemyślana

dr hab. R. Porada

O

30

40

Pon. 18.00-19.30

10

KZ-05-00-000075

Judaizm wobec osób starszych

prof. dr hab. A. Anderwald

O

15

30

Pon. tydz. I 16.30-18.00

11

KZ-05-00-000077

Wychowanie seksualne – założenia i wyzwania

prof. dr hab. K. Glombik

H

30

30

Pon. 18.00-19.30

12

KZ-05-00-000060

Filozofia przyrody

prof. dr hab. K. Wolsza

H

30

30

Pon. 18.00-19.30

13

KZ-05-00-000078

Dotknąć śmierci – zwłoki w nauce, kulturze i religii

prof. dr hab. P. Morciniec

O

30

30

Pon. tydz. I 16.30-19.30

14

KZ-05-00-000034

Przemoc i religie

prof. dr hab. S. Rabiej

S

30

40

Pon. 18.00-19.30

15

KZ-05-00-000079

Czarne karty w historii Kościoła

dr M. Drygier

H

30

40

Pon. 18.00-19.30