Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Muzeum Diecezjalne zapraszają na wykłady otwarte odbywające się w soboty Wielkiego Postu o godz. 16.30 w auli Muzeum Diecezjalnego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich. W roku 30-lecia utworzenia Uniwersytetu Opolskiego i Wydziału Teologicznego tematem wykładów jest dialog teologii z innymi naukami i odbędzie się jako interdyscyplinarna debata na temat aktualnych problemów i wzywań.

Dysputy odbędą się w formie dwugłosu, którego uczestnikami są profesorowie opolskiej teologii oraz przedstawiciele innych nauk środowiska akademickiego Opola. Pytania dotyczące problemów rozwijającej się techniki, wyzwań w sferze medycyny, w polityce, w obszarze ekologii, światopoglądu, a także w zakresie tendencji we współczesnej kulturze to zagadnienia ważne nie tylko dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, ale dotyczą życia każdego człowieka i przyszłości ludzkości.

Wielkopostne Wykłady Otwarte 2024 mają na celu ukazanie, że w poszukiwaniu odpowiedzi na aktualne problemy i pytania dialog interdyscyplinarny jest możliwy i konieczny. Spojrzenie na te same problemy z różnych perspektyw stanowi wkład w poszukiwaniu dróg budowy dobra wspólnego i świata opartego na współpracy, porozumieniu i zdolnego do rozwiązywania trudności i wyzwań.