Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Samodzielni pracownicy naukowi


Andrzej Anderwald

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii fundamentalnej
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu

Zygfryd Glaeser

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii ekumenicznej
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu

Konrad Glombik

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii moralnej
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego

Piotr Górecki

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie historii Kościoła
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii

Wojciech Grygiel

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki humanistyczne w zakresie filozofii, dr nauk chemicznych, mgr teologii
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu

Andrzej Sebastian Jasiński OFM

O. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie biblistyki
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii

Krystian Kałuża

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii fundamentalnej
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu

Dariusz Klejnowski-Różycki

Ks. dr hab. prof UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii dogmatycznej i ekumenicznej
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu

Jan Kochel

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie katechetyki
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii

Jerzy Kostorz

Ks. dr hab. prof UO

Nauki teologiczne w zakresie katechetyki
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii

Marek Lis

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie komunikacji religijnej, dr nauk komunikacji społecznej
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji

Erwin Mateja

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie liturgiki
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji

Piotr Morciniec

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii moralnej
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego

Janusz Podzielny

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii moralnej
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego

Rajmund Porada

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii ekumenicznej
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu

Mateusz Rafał Potoczny

Ks. dr hab. prof. UO

Kościelne Nauki Wschodnie
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji

Stanisław Rabiej

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii dogmatycznej
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu

Norbert Widok

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie patrologii, mgr filologii klasycznej
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii

Kazimierz Wolsza

Ks. prof. dr hab.

Nauki humanistyczne w zakresie filozofii, mgr teologii
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego

Marcin Worbs

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie liturgiki, dr filologii germańskiej
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji

Niesamodzielni pracownicy naukowi


Andrzej Demitrów

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie nauk biblijnych (Biblicum)
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii

Mariusz Drygier

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie Historii Kościoła
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii

Łukasz Florczyk

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie biblistyki
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii

Piotr Herok

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie biblistyki
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii

Michał Klementowicz

Ks. dr

Andrzej Ochman

Ks. dr

Nauki społeczne w zakresie socjologii
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego

Robert Sadlak

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie teologii pastoralnej
Konsultacje i kontakt: USOSweb
Katedra Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego

Pracownicy naukowi UO spoza WT


Marcin Böhm

dr hab. prof. UO

Historia
Konsultacje i kontakt: USOSweb

Anna Bronowicka

Dr

Psychologia
Konsultacje i kontakt: USOSweb

Grzegorz Gura

Ks. dr

Prawo kanoniczne, prawo cywilne
Konsultacje i kontakt: USOSweb

Franciszek Koenig

Ks. dr hab., prof. UO

Muzykologia
Konsultacje i kontakt: USOSweb

Ewa Kiełek-Rataj

Dr

Psychologia
Konsultacje i kontakt: USOSweb

Dariusz Krok

Ks. dr hab., prof. UO

Psychologia
Konsultacje i kontakt: USOSweb

Grzegorz Poźniak

Ks. dr hab., prof. UO

Muzykologia
Konsultacje i kontakt: USOSweb

Piotr Sadowski

Ks. dr hab., prof. UO

Nauki prawne
Więcej w USOSweb

Pracownicy – zajęcia zlecone


Bartłomiej Grysa

Dr

Nauki o języku i literaturze
Więcej w USOSweb

Marej Blaza SJ

O. dr hab., prof. AKW

Ekumenizm, sakramentologia
Więcej w USOSweb

Mirosław Cichoń

Ks. mgr lic.

Piotr Dobrowolski

Dr

Said Edaich

Dr

Nauki prawne
Więcej w USOSweb

Grzegorz Grąbczewski

Ks. mgr

Łukasz Libowski

Ks. mgr

Filologia klasyczna, filozofia
Więcej w USOSweb

Łukasz Marczak

Ks. dr

Socjologia
Więcej w USOSweb

Wojciech Maciążek

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie teologii dogmatycznej
Więcej w USOSweb

Stanisław Mołodecki

Mgr inż.

Maksymilian Robert Nawara OSB

O. dr

Teologia orientalna
Więcej w USOSweb

Stanisław Niewiński

Dr

Nauki o polityce
Więcej w USOSweb

Arnold Nowak

Ks. mgr lic.

Daniel Nowak

Ks. mgr

Muzyka kościelna
Więcej w USOSweb

Sławomir Pawiński

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie homiletyki
Więcej w USOSweb

Wojciech Surówka OP

O. dr

Teologia prawosławna, ekumenizm
Więcej w USOSweb

Rafał Zarzeczny SJ

O. dr

Teologia dogmatyczna i patrystyczna
Więcej w USOSweb