Katedry i Zespół

Katedry


Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii
 1. ks. prof. dr hab. Norbert Widok (kierownik)
 2. o. prof. dr hab. Andrzej Jasiński
 3. ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO
 4. ks. dr Mariusz Drygier
 5. ks. dr Andrzej Demitrów
 6. ks. dr Łukasz Florczyk
 7. ks. dr Brunon Zgraja (d)
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu
 1. ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (kierownik)
 2. ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła
 3. ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej
 4. ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO
 5. ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO
 6. ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO
 7. ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO
 8. bp dr hab. Andrzej Czaja (d)
Katedra Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego
 1. ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (kierownik)
 2. ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO
 3. ks. dr Janusz Podzielny
 4. ks. dr Andrzej Ochman
 5. ks. dr  Robert Sadlak
Katedra Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji
 1. ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO (kierownik)
 2. ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO
 3. ks. dr hab. Marcin Worbs, prof. UO
 4. ks. dr hab. Hubert Łysy, prof. UO
 5. ks. dr hab. Mateusz Potoczny
 6. ks. dr Sławomir Pawiński (d)
Katedra Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii
 1. ks. prof. dr hab. Jan Kochel (kierownik)
 2. ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak
 3. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
 4. ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO
 5. ks. dr Leszek Waga

Zespół


Zespół badawczy i dydaktyczny Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii
 1. ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza (kierownik)
 2. ks. dr hab. Joachim Piecuch, prof. UO