Katedry i Zespół

Katedry


Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii
 1. ks. prof. dr hab. Norbert Widok (kierownik)
 2. o. prof. dr hab. Andrzej Jasiński
 3. ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO
 4. ks. dr Mariusz Drygier
 5. ks. dr Andrzej Demitrów
 6. ks. dr Łukasz Florczyk
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu
 1. ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (kierownik)
 2. ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej
 3. ks. prof. dr hab. Andrzej Anderwald
 4. ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO
 5. ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO
 6. ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO
Katedra Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego
 1. ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (kierownik)
 2. ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO
 3. ks. dr Janusz Podzielny
 4. ks. dr Andrzej Ochman
 5. ks. dr  Robert Sadlak
Katedra Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji
 1. ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO (kierownik)
 2. ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO
 3. ks. dr hab. Marcin Worbs, prof. UO
 4. ks. dr hab. Hubert Łysy, prof. UO
 5. ks. dr hab. Mateusz Potoczny, prof. UO
Katedra Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii
 1. ks. prof. dr hab. Jan Kochel (kierownik)
 2. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
 3. ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO
 4. ks. dr Leszek Waga

Zespół


Zespół badawczy i dydaktyczny Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii
 1. ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza (kierownik)
 2. ks. dr hab. Joachim Piecuch, prof. UO