W serii „Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku” (t. 126) ukazała się monografia ks. Kazimierza Marka Wolszy Od translacji do inkulturacji. Misyjna droga Georga Prokscha poświęcona postaci pochodzącego spod Gliwic werbisty, misjonarza i indologa.