Rozmowa z ks. Robertem Sadlakiem o święceniach kapłańskich trzech diakonów (absolwentów WT UO), o sakramencie kapłaństwa, gestach i symbolice święceń oraz o tym, jak być dobrym księdzem… Audycja w Radiu DOXA: