Rozmowa z ks. prof. Zygfrydem Glaeserem nt. aplikacji mobilnej „Tolerancja w praktyce”, która jest owocem prac prowadzonych w ramach grantu „Pedagogia tolerancji. Podążając za Karolem Wojtyłą”.

Audycja w Radiu DOXA