Księga pamiątkowa dedykowana o. prof. dr. hab. Andrzejowi Sebastianowi Jasińskiemu OFM z okazji 70. rocznicy urodzin została zredagowana przez dr. Jerzego Bosowskiego, ks. dr. Andrzeja Demitrowa oraz ks. dr. Łukasza Florczyka. Zawiera ona okolicznościowe teksty przyjaciół i wychowanków Jubilata.

Więcej informacji