Muzykologia – przygotowanie do nauczania muzyki w szkołach podstawowych. Dwa moduły: muzyka popularna i muzyka kościelna. Więcej informacji…