Informacje ogólne

Uniwersytet Opolski jest szóstą uczelnią w Polsce, na której funkcjonuje kierunek Muzykologia, który zdecydowanie wzbogaca ofertę edukacyjną uczelni, zwłaszcza że studia muzykologiczne są jedynym kierunkiem na Uniwersytecie Opolskim w ramach dyscypliny naukowej „Nauki o sztuce”.

Muzykologia należy do unikatowych i prestiżowych kierunków studiów uniwersyteckich (katedry muzykologii mają na ogół tylko największe i najlepsze uczelnie) obejmujących swoim zakresem badań wszelkie zjawiska kultury muzycznej. Specyfiką muzykologii opolskiej jest łączenie zajęć teoretycznych z wykonawstwem muzycznym (organy, fortepian – muzyka klasyczna, fortepian – muzyka popularna).

W chwili obecnej żadna z uczelni nie prowadzi kierunku o podobnym profilu, umożliwiającym połączenie pogłębiania wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznego wykonawstwa muzyki, w oparciu zwłaszcza o niezwykle bogate, śląskie regionalne niematerialne dziedzictwo kulturowe.

Specyfiką wyróżniającą opolską muzykologię jest łączenie pasji muzycznych ze zdobywaniem wykształcenia muzykologicznego. Służą temu, funkcjonujące już na etapie studiów I stopnia przedmioty związane z wykonawstwem muzycznym, kontynuowane również w trakcie studiów magisterskich. Profil ten jest realizacją praktyczną trendów szeroko postulowanych i wdrażanych w światowej muzykologii.

Koncepcja kształcenia studiów I i II stopnia na kierunku Muzykologia jest odpowiedzią na zmieniające się warunki rynku pracy, gdzie poszukuje się szeroko rozumianych animatorów życia muzycznego na różnych polach działalności – tym samym rozszerzając możliwości zatrudnienia. Wszechstronnie przygotowani absolwenci kierunku dysponować mają z jednej strony wiedzą z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej, z drugiej posiadać umiejętności rzetelnie wykształconego muzyka kościelnego lub animatora życia muzycznego.

Profil kierunku przewiduje możliwość wyboru przez studenta dogodnego dla siebie modułu kształcenia: w zakresie muzyki popularnej (z fortepianem) lub w zakresie muzyki kościelnej (z organami). Studia licencjackie sprofilowane są ponadto pod kontem dziennikarstwa muzycznego z podstawami studia nagraniowego. W ramach studiów magisterskich istnieje natomiast możliwość zyskania przygotowania pedagogicznego.

Muzykologia UO to:

 • zajęcia teoretyczne i wykonywanie muzyki na instrumentach
 • chór i zespołowe muzykowanie
 • muzyka popularna (fortepian)
 • muzyka kościelna (organy)
 • unikalna baza instrumentów
 • nowoczesny program studiów
 • profil dziennikarski
 • studio nagraniowe (podstawy)
 • edytorstwo muzyczne
 • przygotowanie pedagogiczne (studia magisterskie)
 • warsztaty i koncerty
 • zajęcia terenowe
 • konferencje naukowe
 • mistrzowskie kursy interpretacji literatury muzycznej prowadzone przez profesorów z kraju i zagranicy
 • współpraca z opolskimi radiostacjami oraz instytucjami kultury