Informacje ogólne

Czego uczy się na muzykologii?
Muzykologia należy do unikatowych i prestiżowych kierunków uniwersyteckich. Studia muzykologiczne na Uniwersytecie Opolskim skierowane są głównie do muzyków kościelnych, którzy chcieliby pogłębić swoją formację zawodową i naukową, a także przyszłych nauczycieli muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą muzyczną.
Dlatego też w swojej specyfice kierunek przyjął model teoretyczno-praktyczny, od lat realizowany w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Opolska muzykologia pragnie nawiązać do bogatych tradycji edukacji muzycznej w Polsce i na Śląsku, która wypracowała w swojej historii szczególną pozycję muzyka kościelnego (głównie organisty, ale także dyrygenta zespołów śpiewaczych oraz instrumentalnych) i zarazem nauczyciela muzyki z wyższym wykształceniem.
Profil studiów obejmuje kształcenie w dwu nurtach:
a) w nurcie teoretycznym – typowo muzykologicznym, rozwijającym warsztat naukowo-badawczy (m.in. podstawy analizy muzycznej oraz teoria, estetyka i historia muzyki ze szczególnym uwzględnieniem twórczości religijnej),
b) w nurcie doskonalenia umiejętności praktycznych, głównie w zakresie gry na organach (także akompaniamentu liturgicznego) oraz prowadzenia zespołów muzycznych (także specjalistycznych, jak np. schole gregoriańskie), ale też w wymiarze bardziej ogólno-muzycznym (np. kształcenie słuchu, harmonia, kontrapunkt).
W związku ze specjalnością nauczycielską w programie studiów znajdują się również przedmioty o charakterze pedagogiczno-metodycznym, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.
Konieczne dla profilu studiów dopełnienie stanowią przedmioty z zakresu wiedzy liturgicznej, filozoficznej i ogólno-kulturowej (np. kulturotwórcza rola liturgii, historia filozofii, etyka, antropologia kultury).

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close