Katedry

Katedry


Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii
 1. ks. prof. dr hab. Norbert Widok (kierownik)
 2. o. prof. dr hab. Andrzej Jasiński
 3. ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO
 4. ks. dr Mariusz Drygier
 5. ks. dr Andrzej Demitrów
 6. ks. dr Łukasz Florczyk
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu
 1. ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (kierownik)
 2. ks. prof. dr hab. Andrzej Anderwald
 3. ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej
 4. ks. dr hab. Wojciech Grygiel, prof. UO
 5. ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO
 6. ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO
 7. ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO
Katedra Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego
 1. ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (kierownik)
 2. ks. prof. dr hab. Konrad Glombik
 3. ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza
 4. ks. dr hab. Janusz Podzielny, prof. UO
 5. ks. dr Andrzej Ochman
Katedra Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji
 1. ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO (kierownik)
 2. ks. prof. dr hab. Marek Lis
 3. ks. prof. dr hab. Marcin Worbs
 4. ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO
 5. ks. dr Michał Klementowicz
Katedra Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii
 1. ks. prof. dr hab. Jan Kochel (kierownik)
 2. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
 3. ks. dr Robert Sadlak