Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2023/2024

Dzień adaptacyjny: 29.09.2023 (piątek)
Inauguracja roku: 03.10.2023
Promocje doktorów i doktorów habilitowanych: 07.06.2024 (piątek)
 
W dniu inauguracji roku akademickiego przewidziane są godziny rektorskie na czas uroczystości.
 
SEMESTR ZIMOWY

Okres zajęć dydaktycznych: 2.10.2023–1.02.2024
Dni wolne od zajęć: 2.11.2023–3.11.2023
Przerwa świąteczna: 22.12.2023–6.01.2024
Sesja egzaminacyjna: 2.02.2024–15.02.2024
Egzamin z języka obcego: 2.02.2024
Zimowa sesja poprawkowa: 16.02.2024–22.02.2024
Egzamin poprawkowy z języka obcego: 16.02.2024
Przerwa międzysemestralna: 23.02.2024–29.02.2024

29.01.2024 (poniedziałek) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na
piątek.

30.01.2024 (wtorek) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na piątek.

Do 01.03.2024 – termin na podjęcie wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego..

SEMESTR LETNI

Okres zajęć dydaktycznych: 1.03.2024–28.06.2024
Przerwa świąteczna: 28.03.2024–2.04.2024
Dni wolne od zajęć: 2.05.2024, 31.05.2024
Dni wolne od zajęć (Piastonalia): 23–24.05.2024
Sesja egzaminacyjna: 1.07.2024–14.07.2024
Egzamin z języka obcego: 3.07.2024
Sesja poprawkowa: 2.09.2024–15.09.2024
Egzamin poprawkowy z języka obcego: 12.09.2024

Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora po uzgodnieniach pomiędzy Samorządami Studentów UO i PO na początku semestru letniego.

24.06.2024 (poniedziałek) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na czwartek.
25.06.2024 (wtorek) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na czwartek.
26.06.2024 (środa) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na piątek.

Do 30.09.2024 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2023/2024.

Aktualizacja: 15.02.2024

Aktualizacja: 21.09.2023