Strona Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego została wykonana tak, aby wszyscy użytkownicy mieli do niej łatwy dostęp. Staramy się, aby zamieszczane treści, zdjęcia oraz nawigacja była wygodna dla wszystkich użytkowników.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
● Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
● Strona jest responsywna. Dopasuje się automatycznie do urządzenia lub wielkości okna przeglądarki.
● W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu.
● Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
● Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
● Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
● Zdjęcia i grafiki w serwisie mają tzw. alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Dążymy do tego, by serwis wt.uni.opole.pl spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. i był zgodny ze specyfikacją WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

DOSTĘPNOŚĆ SERWISU WT.UNI.OPOLE.PL
Serwis wt.uni.opole.pl spełnia w dużym stopniu wytyczne techniczne związane z dostępnością. Lista wykonanych zadań znajduje się poniżej. Część z opisywanych poniżej aspektów związanych jest z programowaniem.

Szczegółowe informacje dotyczące uni.opole.pl
● Tytuły stron – zostały prawidłowo wdrożone i są unikalne dla każdej podstrony. Tworzone są według wcześniej ustalonego wzorca. Dzięki temu łatwiej również odnaleźć daną stronę w wyszukiwarkach internetowych.
● Konsekwentna nawigacja – prawidłowo wdrożona w całym serwisie. Możliwość nawigacji za pomocą klawiatury.
● Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana (klawisz TAB)
● Pułapki klawiaturowe – staramy się, aby były wszystkie wykluczone.
● Nagłówki – prawidłowo wdrożone na każdej podstronie.
● Listy – prawidłowo użyte
● Linki – prawidłowo wdrożone. Staramy się, aby wszystkie linki były prawidłowo opisane. Staramy unikać stosowania “więcej” jako odnośniki, a jeśli już występują tego typu linki mają odpowiedni opis w tagu “title”.
● Linki graficzne – również zostały prawidłowo wdrożone – mają prawidłowo opisane teksty alternatywne oraz tytuły.
● Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
● Skip links, focus – prawidłowo wdrożony. Każdy aktywny element oznaczony jest niebieską ramką widoczną na białym tle. Obsługa za pomocą klawisza TAB
● Kontrast – prawidłowo kontrast zachowany. Białe tło, czarny tekst.
● Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione. Po wyłączeniu obsługi CSS strona jest czytelna i dostęp do treści jest zapewniony.

Aspekt informacyjny
Dostępność to proces, a kluczową w nim osobą jest redaktor. To on bowiem publikuje teksty, zdjęcia, filmy czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać. Staramy się zwracać uwagę na zamieszczane na stronie materiały. Za zamieszczanie na stronie informacji odpowiada lokalny administrator wydziałowy. Jak tylko wykrywamy nieprawidłowości związane z błędnym opisywaniem treści – staramy się instruować redaktorów o tym i pokazywać im dobre praktyki.

Na pewne materiały zamieszczane na stronie nie mamy wpływu. Są to niektóre grafiki dostarczane z zewnątrz. Staramy się jednak dobierać je tak, aby były zgodne z zasadami dostępności.

Pliki PDF oraz DOC zamieszczamy tylko wtedy kiedy istnieje taka konieczność.

Jeśli macie Państwo uwagi dotyczące dostępności strony, chętnie wysłuchamy uwag i poprawimy ewentualne błędy.

PRZYDATNE LINKI
Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu)
Polskie tłumaczenie WCAG (kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu)