UWAGA DOKTORANCI!
Wymiana legitymacji doktorantów w formie papierowej na legitymacje elektroniczne. DECYZJA nr 7/2015 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów
z dnia 23 czerwca 2015 r.. Opłatę za legitymację elektroniczną należy wnieść na konto bankowe: BANK ZACHODNI WBK S.A. 1 O. Opole. 19 1090 2138 0000 0001 1255 9610