Wydziałowa Komisja Wyborcza

 

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej kadencji 2016-2020

 Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki – przewodniczący Komisji Wyborczej WT UO, reprezentant grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego;

Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentant grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego;

Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentant grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego;

Ks. dr Brunon Zgraja – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentant grupy pozostałych nauczycieli akademickich;

Pan mgr Leon Swoboda – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentant grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

Pani mgr Paulina Zalewska – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentantka grupy doktorantów;

Pani Marta Bury – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentantka grupy studentów.