Ze względu na niskie zainteresowanie niektórymi przedmiotami ogólnouczelnianymi proponowanymi przez Wydział Teologiczny, informujemy studentów, których numery indeksów zostały podane poniżej w tabeli, iż zostali przeniesieni na zajęcia prowadzone przez ks. dr hab. Rajmunda Poradę „Płeć kapłaństwa – kapłaństwo kobiet.

 

l.p. Indeksy zapisanych studentów Tytuł zajęć, które nie zostaną uruchomione
1. 118785 Od Biblii przez Apokryfy do Dana Browna. Analiza autentycznych tekstów biblijnych i tekstów gnostyckich
2. 118583 Idea gender jako wyzwanie dla teologii Idea gender jako wyzwanie dla teologii
3. 118369 Skuteczność terapeutycznych metod księdza Sebastiana Kneippa w leczeniu współczesnych „chorób cywilizacyjnych”