Doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich z nauk teologicznych, specjalność nauki o rodzinie proszeni są o złożenie podania do Dziekana Wydziału Teologicznego o przeniesienie na II rok stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie. Termin składania podań upływa w dniu 30 września br.

Informacja dotyczy tych Osób, które dotychczas nie złożyły podania.