Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału WT UO kadencji 2016-2020

 

1.

Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak
Dziekan, Przewodniczący Rady Wydziału Teologicznego
Katechetyka

2.

Ks. dr hab. Krystian Kałuża
Prodziekan
Teologia fundamentalna

3.

Ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO
Prodziekan
Komunikacja religijna

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz inni zatrudnieni na wydziale nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:
4.

Ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO
Teologia fundamentalna

5.

Bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO
Wielki Kanclerz WT UO
Teologia dogmatyczna

6.

Ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola
Teologia fundamentalna

7.

Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser
Teologia dogmatyczna, ekumenizm

8.

Ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO
Teologia moralna

9.

O. prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński
Nauki biblijne

10.

Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła
Ekumenizm, teologia porównawcza

11.

Dr hab. Alicja Kalus
Psychologia

12.

Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
Teologia dogmatyczna i ekumeniczna

13.

Ks. prof. dr hab. Jan Kochel
Katechetyka

14.

Ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
Katechetyka

15.

Ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO
Teologia pastoralna

16.

Ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz
Teologia pastoralna

17.

Ks. dr hab. Hubert Łysy
Teologia pastoralna, homiletyka

18.

Ks. dr hab. Piotr Maniurka, prof. UO
Liturgika i historia sztuki sakralnej

19

Ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
Liturgika

20

Ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec
Teologia pastoralna

21.

Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec
Teologia moralna, bioetyka

22.

Ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO
Teologia ekumeniczna

23.

Ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO
Liturgika i historia muzyki liturgicznej

24.

Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej
Teologia dogmatyczna, ekumenizm

25.

Ks. prof. dr hab. Norbert Widok
Teologia patrystyczna

26.

Prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek
Teologia pastoralna

27.

Ks. dr hab. Franciszek Wolnik, prof. UO
Historia Kościoła

28.

Ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Marek Wolsza
Filozofia

29.

Ks. dr hab. Marcin Worbs, prof. UO
Liturgika

30.

Ks. dr hab. Krystian Ziaja, prof. UO
Teologia biblijna

Pozostali nauczyciele akademiccy zatrudnieni na WT UO:

31.

Ks. dr Wacław Borek
Teologia biblijna

32.

Mgr Gabriela Czurlok
Muzykologia

33.

Ks. dr Andrzej Demitrów
Teologia biblijna

34.

Dr Joanna Dzierżanowska-Peszko
Psychologia kliniczna

35.

Ks. dr Piotr Górecki
Nauki historyczne

36.

Ks. dr Grzegorz Gura
Prawo cywilne

37.

Ks. dr Franciszek Koenig
Liturgika i historia muzyki liturgicznej

38.

Ks. dr Sławomir Pawiński
Homiletyka

39.

Ks. dr Janusz Podzielny
Homiletyka

40.

Ks. dr Mateusz Potoczny
Nauki kościelne wschodnie, liturgie orientalne, tradycja Kościołów syryjskich

41.

Dr Mariusz Pucia
Muzykologia

42.

Ks. mgr Leszek Waga
Pedagogika

43.

Ks. dr Joachim Waloszek
Muzykologia

44.

Ks. dr Norbert Wons
Katolicka nauka społeczna

45.

Ks. dr Brunon Zgraja
Patrologia

Przedstawiciele samorządu studenckiego i doktorantów:

46.

Mgr Estera Baksik
Teologia, doktorantka

47.

Mgr Jerzy Bosowski
Teologia, doktorant

48.

Marta Bury
Nauki o rodzinie, studentka

49.

Michał Chmiel
Teologia, student

50.

Zuzanna Czop
Kultura śródziemnomorska, studentka
Przewodnicząca Rady Studenckiej Wydziału Teologicznego

51.

Mgr Magdalena Jarocka-Bystrzycka
Nauki o rodzinie, doktorantka

52.

Michał Ludwig
Teologia, student

53.

Ks. mgr Zbigniew Malinowski
Teologia, doktorant

54.

Marcin Matysek
Teologia, student

55.

Mgr Karolina Pleskot
Nauki o rodzinie, doktorantka

56.

Ewelina Szendzielorz
Muzykologia, studentka

57.

Sonia Szołtysik
Muzykologia, studentka

Przedstawiciele pracowników uczelni zatrudnieni na wydziale niebędący nauczycielami akademickimi:

58.

Ks. mgr Tadeusz Grabuńczyk
Kustosz Biblioteki WT UO

59.

Mgr Leon Swoboda
Kierownik Dziekanatu WT UO

60.

Rektor WMSD z głosem doradczym:

Ks. dr Grzegorz Kublin
Rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego Historia Kościoła

W posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku działającego na UO:

61.

……………………………………………
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

62.

……………………………………………
Związek Nauczycielstwa Polskiego