Prodziekani

27.04.2016 zaprezentowani zostali następujący kandydaci na prodziekanów
  1. Ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO
  2. Ks. dr hab. Krystian Kałuża

 

Na prodziekanów  WT UO kadencji 2016-2020 27.04.2016 zostali wybrani:
  1. Ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO – Prodziekan ds. studenckich
  2. Ks. dr hab. Krystian Kałuża