Logowanie do systemów informatycznych Uczelni odbywa się za pomocą jednego loginu i hasła
login: nr_indeksu@student.uni.opole.pl

Każdy student w momencie przyjęcia na studia, automatycznie otrzymuje studenckie konto pocztowe w postaci nr_indeksu@student.uni.opole.pl (numer indeksu = numer legitymacji), do którego może się zalogować przez klienta pocztowego lub przez stronę http://poczta.uni.opole.pl. Do studenckiego konta pocztowego jest przyporządkowane hasło używane przez studenta podczas rejestracji na studia w systemie IRK.

Zmiana hasła lub odzyskanie zapomnianego hasła jest możliwe zdalnie, poprzez pulpit zarządzania kontem systemu CAS , pod warunkiem, że w systemie CAS student ma podany aktualny i poprawny alternatywny adres e-mail podany wcześniej w systemie IRK.
Odzyskanie zapomnianego hasła jest możliwe również po osobistym zgłoszeniu się w swoim dziekanacie. Hasło pobrane z dziekanatu działa dopiero po synchronizacji danych.

System CAS dostępny jest pod adresem https://login.uni.opole.pl . Więcej informacji na temat dostępnych serwisów można znaleźć na stronie Centrum Informatycznego UO