Kandydaci na Dziekana

07.04.2016 sondażowo na stanowisko Dziekana WT UO zostały zgłoszone następujące osoby
 1. Ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola – 6 głosów
 2. Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec – 5 głosów
 3. Ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO – 3 głosy
 4. Ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO – 3 głosy
 5. Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak – 2 głosy
 6. Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki – 2 głosy
 7. Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser – 1 głos
 8. Ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO – 1 głos
 9. Ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO – 1 głos
 10. Ks. prof dr hab. Norbert Widok – 1 głos
 11. Ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Marek Wolsza – 1 głos
Do 13.04.2016 pisemnie zgodziły  się kandydować w wyborach na stanowisko Dziekana WT UO następujące osoby:
 1. Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak
 2. Ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO

 

Na podstawie Regulaminu Wyborczego § 6 ust. 2, 13.04.2016 Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej przedstawił Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego kandydatów na Dziekana WT UO, z których Wielki Kanclerz zatwierdził następujące osoby:
 1. Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak
 2. Ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO