Instytucje przywydziałowe

Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Teologicznego w Gliwicach

Adres: 44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 5
Tel. 32/2307142; 32/3351104
Kierownik: Ks. dr hab. Jan Kochel, prof. UO
Działalność: Podyplomowe studium proboszczowskie

Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego

Adres: 46-075 Kamień Śląski, ul. Parkowa 1
Tel. 77/4671120, fax 77/4671123
Ośrodek erygowany przez Biskupa Opolskiego, który zlecił opiekę naukową i nadzór nad nim Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego.
Dyrektor: Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser
Sekretariat: mgr Urszula Michalska
Działalność:

 • Realizacja celów formacyjno-naukowych
 • Organizacja konferencji i sympozjów naukowych
 • Miejsce spotkań ekumenicznych
 • Służba idei pojednania między narodami i budowania jedności Europy
Przywydziałowe Studium Muzyki Kościelnej

Adres: 45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a
Tel. 77/4411509, fax 77/4537961
Kierownik: Ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO
Zastępcy kierownika: Dr Beata Bączkowicz, Mgr Wiesława Pośpiech
Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Teologicznego oraz:

 • Mgr Alfred Bączkowicz
 • Dr Beata Bączkowicz
 • Mgr Michał Blechinger
 • Mgr Józef Chudalla
 • Mgr Gabriela Ciecior
 • Gabriela Dendera
 • Mgr Lucyna Glezner-Sun
 • Mgr Katarzyna Hulok-Młynarska
 • Mgr Elżbieta Kaszycka-Kowalczyk
 • O. mgr Robert Makulski OFM
 • Mgr Bernadeta Malik
 • Elżbieta Nowaczyk
 • Mgr Wiesława Pośpiech
 • Mgr Teresa Ramola
 • Mgr Adam Szczepański
Przywydziałowy Diecezjalny Ośrodek Formacyjny

Adres: 45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a;
Tel. 77/4412813, fax 77/4544086.
Ośrodek erygowany przez Biskupa Opolskiego, dekretem z dnia 14.09.1994 r., w którym zleca opiekę naukową i nadzór nad nim Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego.
Dyrektor: Ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko
Działalność:

 • Seminaria i konferencje naukowe, kursy i wykłady formacyjne dla duchowieństwa.
 • Kursy liturgiczne i stała formacja dla lektorów, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii i innych posług liturgicznych.