Instytucje przywydziałowe

Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Teologicznego w Gliwicach

Adres: 44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 5
Tel. 32/2307142; 32/3351104
Kierownik: Ks. dr hab. Jan Kochel, prof. UO
Działalność: Podyplomowe studium proboszczowskie

Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego

Adres: 46-075 Kamień Śląski, ul. Parkowa 1
Tel. 77/4671120, fax 77/4671123
Ośrodek erygowany przez Biskupa Opolskiego, który zlecił opiekę naukową i nadzór nad nim Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego.
Dyrektor: Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser
Sekretariat: mgr Urszula Michalska
Działalność:

 • Realizacja celów formacyjno-naukowych
 • Organizacja konferencji i sympozjów naukowych
 • Miejsce spotkań ekumenicznych
 • Służba idei pojednania między narodami i budowania jedności Europy
Przywydziałowe Studium Muzyki Kościelnej

Adres: 45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a
Tel. 77/4411509, fax 77/4537961
Kierownik: Ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO
Zastępcy kierownika: Dr Beata Bączkowicz, Mgr Wiesława Pośpiech
Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Teologicznego oraz:

 • Mgr Alfred Bączkowicz
 • Dr Beata Bączkowicz
 • Mgr Michał Blechinger
 • Mgr Józef Chudalla
 • Mgr Gabriela Ciecior
 • Gabriela Dendera
 • Mgr Lucyna Glezner-Sun
 • Mgr Katarzyna Hulok-Młynarska
 • Mgr Elżbieta Kaszycka-Kowalczyk
 • O. mgr Robert Makulski OFM
 • Mgr Bernadeta Malik
 • Elżbieta Nowaczyk
 • Mgr Wiesława Pośpiech
 • Mgr Teresa Ramola
 • Mgr Adam Szczepański
Przywydziałowy Diecezjalny Ośrodek Formacyjny

Adres: 45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a;
Tel. 77/4412813, fax 77/4544086.
Ośrodek erygowany przez Biskupa Opolskiego, dekretem z dnia 14.09.1994 r., w którym zleca opiekę naukową i nadzór nad nim Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego.
Dyrektor: Ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko
Działalność:

 • Seminaria i konferencje naukowe, kursy i wykłady formacyjne dla duchowieństwa.
 • Kursy liturgiczne i stała formacja dla lektorów, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii i innych posług liturgicznych.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close