Egzamin licencjacki (licencjat kanoniczny) odbędzie się 22 czerwca 2016 r. o godz. 9:00