Rekrutacja na WT UO trwa! Serdecznie zapraszamy do studiowania na jednym z najlepszych Wydziałów Teologicznych w Polsce. Wśród kierunków studiów stacjonarnych, proponowanych w roku akademickim 2023/2024 są następujące:

Na WT UO proponowane są również poniższe studia podyplomowe:

  • Studia teologiczno-katechetyczne – studia 3-semestralne dla nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania religii w szkole
  • Wychowanie do życia w rodzinie – studia 3-semestralne dla absolwentów szkół wyższych zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i zdobyciem umiejętności z zakresu wychowania prorodzinnego i seksualnego
  • Wystąpienia publiczne i oratorstwo (nowość!!!) – studia 2-semestralne dla absolwentów szkół wyższych pragnących podnieść swe kompetencje w zakresie komunikacji

Plakat do pobrania: [download-attachment id=”15379″ title=”Rekrutacja WT UO 2023-2024″]