Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych na nowym kierunku – Wystąpienia Publiczne i Oratorstwo.

W przekazywaniu informacji w dziennikarstwie, psychologii oraz tekstologii poprawność procesu porozumiewania określa się jako komunikację „efektywną”, „skuteczną” lub „niezawodną”. Propozycja nowych studiów podyplomowych z Wystąpień Publicznych i Oratorstwa ma na celu rozwój kompetencji w zakresie poprawnego przygotowania wypowiedzi oraz zarządzania przekazywaną informacją w procesie dynamiki komunikacji.

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność formalnego przygotowania dowolnego wystąpienia o charakterze publicznym. Kluczową umiejętnością praktyczną będzie zdolność poprowadzenia konferencji prasowej, briefingu, spotkania biznesowego, konferencji, wykładu jak również operacjonalizacji w zakresie działań Q-A. Ważnym osiągnięciem będzie ponadto wdrożenie absolwenta do animowania działań jednostki public relations, w tym pracy zespołowej w zakresie umiejętności zarządzania oraz przetwarzania informacją.

Propozycja studiów nie jest tożsama z formą treningu komunikacyjnego lub szkolenia w zakresie technik oddziaływania na audytorium. Studia są natomiast przygotowaniem do uzyskania szeregu praktycznych umiejętności opartych na tradycji grecko-rzymskiej retoryki.