Wieczorem 13 września 2023 roku odszedł do Pana pierwszy biskup gliwicki i wykładowca Wydziału Teologicznego UO Jan Wieczorek 

Był pierwszym biskupem gliwickim, ustanowiony ordynariuszem po utworzeniu diecezji w 1992 roku. Mottem jego posługi były słowa „Servire populo” – Służyć ludowi.

Biskup Jan Wieczorek urodził się 8 lutego 1935 roku w Bodzanowicach k. Olesna. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1958 roku w Opolu z rąk bp. Franciszka Jopa. W latach 1958–1961 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia te ukończył z tytułem magistra oraz z licencjatem rzymskim w zakresie prawa kanonicznego. W 1961 roku został wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Od 1994 roku, już jako biskup gliwicki, był wykładowcą Wydziału Teologicznego UO.

Sakry biskupiej 16 sierpnia 1981 roku na Górze Świętej Anny udzielił mu bp Alfons Nossol. W latach 1981–1992 był biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Od 25 marca 1992 roku był biskupem ordynariuszem diecezji gliwickiej. Na emeryturę przeszedł 31 grudnia 2011 roku.

Wraz ze śp. bp. Gerardem Kuszem tworzył od podstaw struktury nowej diecezji, powołując do życia wiele instytucji i dzieł, w tym Kurię Diecezjalną. Jego szczególną troską był Ośrodek Edukacyjno-Rehablilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach. Podjął decyzję m.in.: o przejęciu od Skarbu Państwa i odbudowie Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach, utworzeniu instytucji kształcenia muzyków kościelnych, gliwickiego oddziału “Gościa Niedzielnego”. Historycznym wydarzeniem było przyjęcie papieża Jana Pawła II na gliwickim lotnisku 17 czerwca 1999 roku.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Źródło informacji: Gość Gliwicki