Wspólnota akademicka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z wielką radością przyjęła informację o nadaniu Księdzu Profesorowi Dr. Hab. Januszowi Marii Czerskiemu, emerytowanemu pracownikowi naukowo-dydaktycznemu WT UO, zaszczytnego tytułu Doctor Honoris Causa Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Jako długoletni wykładowca naszego Wydziału Ksiądz Profesor dał się poznać nie tylko jako wybitny dydaktyk, ale przede wszystkim rzetelny naukowiec i prawdziwy pasjonat Biblii i świętej liturgii. Stąd nie dziwi fakt, że ta pasja i oddanie nauce dodają zdobytej już koronie wiedzy tę niezwykle ważną i istotną perłę, która staje się udziałem Księdza Profesora. Jesteśmy niezmiernie dumni nie tylko z faktu przyznania honoru, ale przede wszystkim z tego, że przez lata był Ksiądz Profesor i nadal jest związany z naszym Wydziałem.

Ukraińskiemu Uniwersytetowi Katolickiemu we Lwowie gratulujemy tak wybitnego Doktora HC, zaś samemu Księdzu Profesorowi z serca życzymy wielu radości z wciąż przecież zgłębianej pasji naukowej. Niech Pan Bóg błogosławi!

W imieniu wspólnoty akademickiej WT UO
ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO
Dziekan Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego


Ks. prof. dr hab. Janusz Maria Czerski urodził się 19 stycznia 1935 w Stanisławowie. Ukończył III Liceum Ogólnokształcącym m. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, a następnie w latach 1952–1954 studiował na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, zaś w latach 1954–1959 w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie i Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 z rąk bp. Franciszka Jopa. Następnie kontynuował naukę podejmując specjalistyczne studia biblijne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończone magisterium; Od 1962 był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie i Opolu. Stopień doktora teologii w zakresie biblistyki uzyskał w 1967 także na KUL, na podstawie rozprawy pt. “Idea świętości Boga w słownictwie Nowego Testamentu”. W latach 1982–1983 studiował W Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Był także wykładowcą w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Werbistów w Nysie oraz w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym (filia KUL w Opolu). Habilitację uzyskał w 1987 r. W kolejnych latach był wykładowcą Wydziału Teologicznego KUL w Lublinie oraz Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, gdzie od 1993 piastował stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 1994–2000 wykładał również w Lwowskiej Akademii Teologicznej we Lwowie. Od 1994 r. kierował Katedrą Egzegezy Nowego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, jednocześnie będąc profesorem nadzwyczajnym tejże uczelni. W 2000 został p.o. kierownika Katedry Kościołów Wschodnich Uniwersytetu Opolskiego oraz profesorem tytularnym. Był członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Brał udział między innymi w przygotowaniu ekumenicznego przekładu Biblii. Był autorem tłumaczenia Księgi Kapłańskiej.

Zobacz galerię zdjęć z uroczystości:

Foto: https://www.facebook.com/UkrainianCatholicUniversity/

oraz prywatne archiwum ks. prof. Janusza Marii Czerskiego