Studia Teologiczno-Katechetyczne

Plan studiów

Program studiów podyplomowych

Przedmiot Prowadzący zajęcia
Semestr I
Wprowadzenie do Pisma Świętego ks. dr Andrzej Demitrów
Stary Testament: Pięcioksiąg ks. dr Łukasz Florczyk
Stary Testament: Księgi Historyczne ks. dr Łukasz Florczyk
Stary Testament: Księgi Prorockie, Mądrościowe i Psalmy ks. dr Andrzej Demitrów
Nowy Testament: Synoptycy i Dzieje Apostolskie ks. dr Łukasz Florczyk
Nowy Testament: Listy Pawłowe i Katolickie o. prof. dr hab. Andrzej Jasiński
Nowy Testament: Pisma Janowe ks. dr Andrzej Demitrów
Katechetyka fundamentalna ks. prof. dr hab. Jan Kochel
Dydaktyka katechezy dzieci przedszkolnych dr Maria Ludwig
Nauczanie religii w systemie edukacyjnym dr Piotr Dobrowolski
Kurs stały: Wprowadzenie do teologii ks. prof. dr hab. Marcin Worbs
Semestr II
Teologia dogmatyczna: protologia ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO
Teologia dogmatyczna: trynitologia, chrystologia, pneumatologia ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO
Teologia dogmatyczna: soteriologia, charytologia ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser
Teologia dogmatyczna:  antropologia, eschatologia ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO
Teologia dogmatyczna: eklezjologia, mariologia, sakramentologia ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO
Teologia fundamentalna ks. prof. dr hab. Andrzej Anderwald
Metodyka katechezy dr Piotr Dobrowolski (zlec. poza UO)
Dydaktyka katechezy dzieci szkolnych ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
Praktyka szkolna w zakresie dydaktycznym 1: przedszkole, szkoła podstawowa klasy I–IV ks. dr Andrzej Ochman
Kurs stały: Teologia duchowości ks. dr Andrzej Ochman
Semestr III
Teologia moralna ogólna ks. dr hab. Janusz Podzielny, prof. UO
Teologia moralna: aretologia ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO
Teologia moralna: bioetyka ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
Teologia moralna życia seksualnego ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO
Liturgika: sakramenty, sakramentalia ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
Historia Kościoła ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO
Katolicka nauka społeczna ks. dr Andrzej Ochman
Dydaktyka katechezy młodzieży ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
Praktyka szkolna w zakresie dydaktycznym 2: szkoła podstawowa klasy V–VIII, szkoła ponadpodstawowa ks. dr Andrzej Ochman
Praktyka zawodowa ciągła: szkoła podstawowa i ponadpodstawowa ks. dr Andrzej Ochman
Kurs stały: Liturgika zagadnienia wstępne, rok liturgiczny ks. dr hab. Mateusz Potoczny, prof. UO